3 posturi de: Specialist relatii sociale (Expert grup tinta)
Cod COR 241919
Norma: 4 ore/zi
Locatia: Dolj, Valcea, Bucuresti
Sarcini si responsabilitati:
1. Este responsabil pentru identificarea si selectia, unui numar de 85 de persoane (studenti – asimilati persoanelor inactive, angajati sau persoane care desfasoara o activitate independent, dar nu sunt actionari majoritari in alte companii; persoane inactive, iar la nivelul tuturor acestor categorii, cel putin 35% vor fi femei;
2. Este responsabil pentru activitati de informare si consiliere pentru grupul tinta in vederea participarii la programe care vizeaza creşterea nivelului de educatie antreprenorială si dezvoltarea abilitatilor necesare pentru demararea si administrarea eficienta a unei afaceri profitabile in domeniul non-agricol, in mediul urban; Participa la buna implementare a activitatilor A1.1 “Campanie de informare la nivel regional, promovare a antreprenoriatului si dezvoltarii de competente in domeniu”, A1.2 „Selectarea grupului tinta” si A1.5 „Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru cei 54 antreprenori”;
3. Elaboreaza prezentari si le sustine in cadrul campaniei pentru grupul tinta; Abordeaza pentru grupul tinta inclusiv teme privind politici, mecanisme si proceduri privind egalitatea de sanse, nediscriminarea, etc.
4. Faciliteaza sustenabilizarea start-up-urilor 4.1 Identifica la nivelul regiunii angajatori
care au in obiectul de activitate (si) acele domenii suprapuse cu ariile de interes exprimate de membrii grupului tinta in etapa de selectie; 4.2 Asigura incheierea conventiilor pt.
stagii de practica intre parteneri de practica regionali cu cod CAEN similar celor 54 planuri de afaceri selectate, organizator de practica (S/P1) si stagiar, 4.3 Se asigura ca partenerii de practica desemneaza mentori stagii de practica; 4.4 Se asigura de buna derulare a stagiilor
de practica;
5. Este responsabil pentru monitorizarea participarii grupului tinta la activitatea de calificare profesională; Documenteaza activitatea desfasurata prin fotografii, liste de prezenta si distributie materiale.
6. Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cereriile de Rambursare în cadrul proiectului. 6.1 Completeaza anexe relevante pentru proiect conform cerinþelor instrucþiunilor POCU si a solicitarilor managerului de proiect, în acord cu specificul postului ocupat ; 6.2 Raspunde de pastrarea tuturor documentelor întocmite (atat electronic cat si în format de hartie); 6.3 Îndeplineste orice alte sarcini, în acord cu specificul postului ocupat; 6.4 Intocmeste rapoarte de activitate individuale si fise lunare de pontaj pentru fiecare luna in care este desemnat sa presteze activitati in cadrul proiectului; 6.5 Participa la intalnirile de coordonare cu echipa de implementare a proiectului; 6.6 Se asigura de intrunirea tuturor conditiilor pentru decontarea propriilor cheltuieli generate de implementarea proiectului, atunci cand este cazul, in conditiile de eligibiliate stabilite de legislatia nationala in vigoare si cerintele POCU.
7. Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in munca.

Cerinte:
- Studii superioare (economic/social)
- Bune abilitati de coordonare
- Bune abilitati de organizare si planificare
- Bune capacitati de analiza si sitenteza
- Abilitati de lucru in echipa
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point)
- Cunoasterea limbii engleze;
- Permis de conducere cat B;
- Abilitatea de a lucra in conditii de stres;
- Abilitatea de a efectua sarcinile de lucru cu supervizare minima.
- Experienta anterioara intr-un post similar.
- Minim un an experienta in proiecte similare
Termen limită pentru depunerea cv-urilor: 15.02.2018
Candidaţii interesaţi vor înainta CV-ul impreuna cu scrisoarea de intentie la adresa de email: ana_tabara@wvi.org