Advocacy & Policy Officer va dezvolta, susține și implementa inițiativele de advocacy ale organizației. Poziția va oferi analize de situație și politici la nivel local și central, produse de advocacy pentru a permite organizației, singură sau în parteneriate cu alte entități, să rezolve problemele legate de drepturile grupurilor tinta ale organizatiei, sprijin mobilizat pentru organizare și cauze.

Advocacy & Policy Officer va lucra în strânsă colaborare cu întreaga echipa FARA, experți în domeniu, parteneri, societatea civilă și autoritățile publice, federații și coaliții din domeniu, asigurând comunicarea și parteneriatele de succes.

Dezvoltarea și susținerea relațiilor puternice cu partenerii Fundatiei, ONG-urile și autoritățile publice pe probleme de advocacy în jurul protecției sociale, precum și a serviciilor de finanțare din România.
Asigura legături puternice între advocacy și programe / servicii / beneficiari.
În colaborare cu echipa de management și coordonatorul de comunicare, dezvoltă materiale de comunicare și de informare, inclusiv discursuri, documente de politică, material pentru buletine informative, raport anual, social media și orice alte instrumente;
Elaboreaza documente de politici publice și produse de advocacy pentru probleme care afectează implementarea legislației existente în ceea ce privește ONG-urile și furnizorii de servicii.
Oferă analize de politici și advocacy pentru problemele care afectează beneficiarii si angajatii Fundatiei FARA.
Identifica oportunitățile și obiectivele de advocacy la nivel local, național și international.
Reprezinta organizația in relatia cu partenerii, autoritățile publice, federații, coaliții si alti actori din domeniul social.

Links