Asociația Ecumenică a Bisericilor din România angajează pedagog social în Iași
Tip job: part time (3 h/zi, 15 h/săptămână)
Perioada: martie 2023 – octombrie 2023
Principalele atribuții:
Pedagogul social va furniza servicii de predare a limbii române pentru cetățenii străini non – UE și va realiza activități destinate integrării acestora în România

Principalele atribuții
- Susținere cursuri de limba română pentru beneficiari
- Evaluarea inițială și periodică a participanților la cursurile de limba română
- Realizarea de activități de acomodare culturală și recreaționale
- Activități de diseminare informații despre cursul de limba română, atât în mediul online, cât și offline (prezentări în cadrul unităților de învățământ unde sunt studenți străini, prezentări în cadrul comunităților de străini, etc).

Candidatul va:
-Deține abilități interculturale
-Asigura o predare axată pe nevoile beneficiarilor, conform doctrinei în materie
-Cunoaște legislația naționala în domeniul educației
-Redacta rapoarte coerente și obiective și va avea abilitatea de a ține o evidență a cazurilor asistate, într-o manieră organizată, clara și accesibilă
-Dezvolta și menține bune relații de colaborare cu membrii echipei de proiect
-Deține cunostințe Microsoft Office, navigare internet.

Experiența în muncă: 1 an experiență predare (constituie un avantaj experiența în domeniul migrației).
Cerințe specifice postului
• Absolvent de studii universitare de lungă durată în domeniul educației, asistenței sociale, psihologie etc.
• Disponibilitatea de deplasare pe teren și de realizare a activităților de integrare
• Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (ex. Engleză, franceză, arabă etc.)

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un CV la adresa dana.gavril@aidrom.ro în atenția Danei Gavril, coordonator proiect. Data limită de primire a aplicațiilor este 10 martie 2023.

Links