Descriere poziție:
Coordonatorul de programe funcționează în cadrul Deparatamentului Operațional al ANBPR și se subordonează Directorului Executiv. Prin natura activităților pe care le desfășoară, Coordonatorul de programe este responsabil de atragerea de noi surse de finanțare și de scrierea de proiecte în vederea creșterii independenței financiare a Asociației, pe care apoi le va coordona pe perioada de implementare. Activitatea se va desfăşura în principal la sediul din Bucureşti.

Atribuţii şi responsabilităţi:
 Este responsabil de atragerea de noi surse de finanțare
și de scrierea de proiecte;
 Realizează strategia de atragere de fonduri a Asociației și identifică direcții de creștere a autonomiei financiare a acesteia;
 Se preocupă de crearea și derularea unor campanii specifice atragerii de fonduri;
 Coordonează activitatea de atragere de fonduri și colaborează cu ceilalti membri ai Departamentului Operațional, pentru a îndeplini obiectivele strategice specifice;
 Este responsabil cu inițierea și dezvoltarea relațiilor cu partenerii și sponsorii strategici ai ANBPR pe care i-a atras;
 Asigură legătura permanentă cu celelalte componente ale Departamentului Operațional;
 Este responsabil de coordonarea proiectelor pentru care primește finanțare, adică:
o Planifică, coordonează, monitorizează și evaluează dezvoltarea, implementarea și marketing-ul proiectelor pe care le-a inițiat;
o Inițiază și facilitează întâlnirile de lucru între echipele de proiect, rezolvă problemele apărute în implementare atât din punct de vedere financiar-administrativ, cât și operațional;
o Monitorizează, gestionează, evaluează, veniturile și cheltuielile din proiectele atrase;
o Răspunde de aplicarea tuturor procedurilor și normelor de lucru pentru implementarea în bune condiții a programelor pe care le administrează;
o Este responsabil pentru completarea documentelor de raportare necesare (trimestrial, lunar şi ori de cate ori este nevoie) asociate fiecărui proiect.

Cerinţe:
- Studii superioare finalizate;
- Experiență dovedită în scrierea și managementul proiectelor de finanțare, precum și în atragerea de fonduri de mimimum 3 ani;
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
- Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- Capacitatea de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă;
- Cunoaşterea pachetelor tip Office (Word, Excel, Power-Point) şi a comunicării electronice la nivel avansat;
- Abilităţi de utilizare a mijloacelor de comunicare online;
- Disponibilitate pentru deplasări.

Evaluare:
- Dosar aplicaţie: CV; Scrisoare de intenţie; documente justificative (la cerere);
- Interviu;
- Probă practică de limba engleză;

Beneficii oferite:
- Salariu fix corespunzător experienţei şi pregătirii;
- Program de pregătire şi integrare, diverse instruiri şi traininguri.

Descrierea firmei
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai mare organizaţie profesională a bibliotecarilor. ANBPR are drept scop asocierea pe plan naţional a persoanelor fizice şi juridice care prin profesie, atribuţii şi preocupări sunt implicate sau susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.anbpr.org.ro.

Persoanele interesate vor trimite CV, Scrisoare de intenţie și răspunsul la întrebările de la jos, până la data de 15 aprilie 2012, pe adresa de e-mail: anbpr_ro@yahoo.com, cu subiectul: Aplicaţie COORDONATOR PROGRAME.

Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate.

Întrebări pentru pre-interviu:
1. Numiți 3 cele mai importante proiecte aprobate spre finanțare pe care le-ați coordonat în ultimii 3 ani, inclusiv valoare.
2. Descrieți o situație în care prin contribuția dvs. ați influențat favorabil evoluția unui proiect cu finanțare externă. Argumentați.
3. Care ar fi motivul pentru care ați alege să vă retrageți din echipă în cazul în care v-a fost aprobată spre finanțare o aplicație de proiect.
4. Numiți primele 3 persoane din echipa de proiect cu care colaborați în mod direct în faza de implementare a unui proiect strategic.
5. Menționați cel mai relevant succes profesional obținut în calitate de Coordonator Proiecte.