Atribuții:
• sa analizeze informatiile financiare din cadrul proiectului
• sa se preocupe de organizarea, conducerea si controlul activitatilor financiar-contabile prin care se asigura evidentierea contabilitatii potrivit conditiilor legale
• sa gestioneze resursele financiare necesare atingerii obiectivelor si sa propuna variante pentru optimizarea financiara
• sa realizeze ȋnregistrarea si reflectarea in expresie valorica a proceselor economice
• sa elaboreze si sa propuna spre aprobare masurile de management de risc financiar
lucru, evolutia acumularilor banesti, a structurii cheltuielilor materiale si a altor indicatori economico-financiari
• sa organizeze analiza lunara a necesarului de lichiditati si sa dispuna masuri in vederea accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante
• sa asigure indeplinirea la termen a obligatiilor fata de oricare terte persoane/ institutii
• sa se ocupe de state , fise de pontaj, declaratii si viramente bancare
• sa asigure intocmirea lucrarilor de inchidere lunara a bugetelor de venituri si cheltuieli si calcularea principalilor indicatori economico-financiari: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale
• sa reprezinte fundatia alaturi de Administrator in raporturile cu autoritatile centrale si locale si in special cu finantatorul si partenerii din proiect
• sa-si asume responsabilitatea privind corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate
- realizeaza impreuna cu manager proiect un plan de monitorizare al atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului
- realizeaza un plan de management financiar si cash flow
- 1 plan de achizitii al proiectului elaborat de catre manager de proiect si managerul financiar in colaborare cu coordonatorul de activitati al partenerului.
Cerințe:
• Studii superioare absolvite - 3 ani
• Experiență în management financiar -proiecte cu finantare europeana - 3 an
• Disponibilitate de deplasare în locația de implementare a proiectului.
Norma de lucru: 42 ore/lună.
Locația de implementare: jud. Olt.
Constituie avantaj experiență în implementare proiecte POCU (POSDRU)
Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa: fundatia.elmi@gmail.com, pana la data de 21 decembrie 2022.