Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) scoate la concurs un post de Coordonator program de finantare. Cerinţe: experienţă în management de proiect (minim 3 ani) şi cunoştinţe de management financiar, bună cunoaştere a sectorului neguvernamental românesc, abilităţi de lucru cu publicul, abilităţi de lucru cu calculatorul, inclusiv baze de date, lucru în echipă, fluenţă în utilizarea limbii engleze (scris şi vorbit). Experienţa anterioară în administrarea programelor de finanţare şi cunoaşterea procedurilor Phare este obligatorie. Totodată constituie un avantaj experienţa anterioară în proiecte/programe de instruire şi/sau dezvoltare instituţională a organizaţiilor neguvernamentale, de implicare a acestora în activităţi ale reţelelor şi platformelor europene şi/sau care să vizeze relaţia societate civilă - administraţie publică.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 27 martie a.c. (inclusiv) CV şi scrisoare de intenţie cu menţiunea Recrutare Coordonator Program la:

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Fax. 021 3100180 sau pe adresa de e-mail: ileana-h@fdsc.ro în atenţia Ileana Hargalaş

Vor fi contactate pentru interviu numai persoanele selectate pe baza analizei CV-urilor.