Atribuții:
• Elaborarea metodologiei specifice activităților cu preșcolarii si elevi;
• Participă la întocmirea de planuri educaționale individualizate pornind de la nevoile identificate în evaluarea inițială;
• Monitorizează progresele elevilor;
• Facilitează activitățile de dezvoltare socio-emoțională bazata pe participări active ale elevilor la cluburi, ateliere și cercuri derulate în proiect;
• Se implică în organizarea activitatilor conform proiectului (activitati tematice , ateliere de protejarea mediului inconjurator folosind metode nonformale ,etc);
• Identifică activitățile zilnice cu responsabilitate și operativitate în conformitate prevederile metodologiilor și procedurilor în vigoare;
• Prioritizează activitățile ce urmează a fi derulate cu realism, interes profesional și flexibilitate în conformitate cu nevoile, obiectivele proiectului, ținând cont de resursele alocate și conform reglementărilor interne;
• Programează în timp activitățile cu realism, flexibilitate și disponibilitate în funcție de capacitățile și particularitățile proiectului, conform normelor și procedurilor legale;
• Întocmește documentele de evidență și de raportare a activității.
Cerințe:
• Studii superioare absolvite - 3 ani
• Experiență în formarea adulților și/sau educație - 1 an
• Disponibilitate de deplasare în locația de implementare a proiectului.
Norma de lucru: 42 ore/lună.
Locația de implementare: jud. Olt.
Constituie avantaj experiență în implementare proiecte POCU (POSDRU)
Persoanele interesate pot trimite CV-ul si detalierea unei activitati STE(A)M propusa pentru elevi cls V-VIII cu tematica mediului inconjurator la adresa: fundatia.elmi@gmail.com, pana la data de 03 decembrie 2022.