Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează:

1 Expert educaţie nonformală- pentru activitatile educationale tip A doua sansa- care va lucra cu tinerii si adultii inscrisi in programul A doua sansa- nivel gimanzial/ primar- aprox persoane total– 84 h/ luna

Activitatea presupune derularea unor sesiuni de educatie nonformala, pe baza celor 8 competente cheie ale UE: in prezent modulul de sensibilizare și exprimare culturală.

Atribuţii:

Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă.
Participa lunar la organizarea si derularea Campaniei integrate de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii (in medie 4 ore/luna)
Organizeaza si deruleaza activităţile de educaţie nonformală- activitate de predare in teritoriu- 40-60 h/ luna
Participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
Cerinţe obligatorii minimale (a caror indeplinire trebuie dovedita cu documente justificative)

Studii superioare – 3 ani;
Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani (ca dovada- extras din Revisal/ carte de munca)
Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
Abilităţi de lucru în echipă;
Capacitate de comunicare;
Rezistenţă la stres.
Permis auto si masina disponibila
Disponibilitate de deplasare: min 40% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou
Activitatea se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti, cât şi în localitatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1), drept pentru care detinerea unui permis auto este OBLIGATORIE.
Beneficii:
Perioada contractului: ianuarie 2021- 21 februarie 2021 (cu posibilitate de prelungire sau includere in alte proiecte)
Salariul net: 3500 lei/ luna
posibilitatea de a continua activitatea in alte proiecte ale asociatiei
Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău până pe 5 decembrie 2020 27 decembrie 2020 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.

Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

AVANTAJ: persoanele cu abilitati in scrierea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti (activitatile de birou- zona Universitate, langa Metrou Campineanu), cât şi în localitatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1- activitatile educationale), drept pentru care detinerea unui permis auto este obligatorie.

Interviurile se vor tine în ordinea primirii CV-urilor. Pentru detalii suplimentare contacteaza Managerul de proiect al Asociatiei Atitudini si ALternative, Catalina Badoiu la tel. 0742 280 389.

Te aşteptăm,

Echipa Atitudini şi Alternative

www.atitudini-on.ro

Links