Descrierea postului

Monitorizarea şi evaluarea implementării tuturor activităților din cadrul proiectelor “Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă in regiunea Centru” si „Competenţă, inovare şi profesionalism în educație”

Locul de muncă:

Persoana care va fi selectată pentru această poziție va lucra alături de echipa REF România în sediul nostru din București, strada Vaselor, nr. 60.

Responsabilitățile postului

• Coordonează activităţile complexe de monitorizare si de evaluare a implementării proiectelor în relaţie cu obiectivele propuse şi rezultatele aşteptate;
• Elaborează instrumentele necesare activităţilor de monitorizare şi evaluare ale proiectelor;
• Coordonează centralizarea rapoartelor de implementare /monitorizare, pe care le sintetizează în scopul pregătirii rapoartelor de monitorizare, a rapoartelor de activitate/narative periodice (lunare, semestriale, anuale), precum și a rapoartelor și documentației solicitate de catre încalitate de autoritate contractantă;
• Dezvoltă şi finalizează manualul de monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectelor;
• Monitorizarea şi prioritizarea activitatilor proiectelor din punct de vedere operational si logistic;
• Proiectarea unor instrumente privind eficienţa mecanismului gestiune si monitorizare pentru capacitarea partenerilor in vederea atingerii obiectelor proiectelor
• Monitorizarea proiectelor in urmarirea, observarea, masurarea si verificarea in mod systematic ale biectivelor si indicatorilor de realizare, precum si stabilirea de masuri adecvate pentru a mentine proiectul in parametrii stabiliti initial
• Coordonează şi participă la vizite de monitorizare în regiunile vizate pentru crearea unui bun flux al activităţilor şi vizitelor de monitorizare corelative;
• Respectarea egalității de şanse și gen, evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie, afinități politice pe tot parcursul proiectelor
• Alte sarcini care îi sunt atribuite, în acord cu specificul postului ocupat: elaborează fişele de post pentru membrii EIP
• Verifică respectarea procedurilor şi implementarea adecvată a proiectelor, conform planificărilor
• Semnalează orice disfuncţionalităţi managerului de proiect şi propune echipei de proiect soluţii pentru remedierea unor astfel de situaţii
• Alte sarcini care îi sunt atribuite, în acord cu specificul postului ocupat

Cerinţe obligatorii

• Absolvent de studii superioare, cu diplomă de licență în domenii precum: stiințe socio-umane, sociologie, asistență socială, psihologie, știintele comunicării, etc. *In cazul altor domenii, experiența profesională va fi luată în calcul.
• Experiență de cel puțin 3 ani în implementarea, monitorizarea de proiecte cu finanțare POSDRU;
• Experiența de lucru cu comunitățile de romi de minimum 2 ani;
• Cunoașterea avansată a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, powerpoint, Outlook) și navigare internet (iexplorer, Firefox, Chrome);
• O bună orientare în domeniile vizate de proiect.
• cunoștințe bune de limba engleză scris / vorbit.

Calități personale

• Bune abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificarea/organizarea operaţiunilor şi activităţilor;
• Persoană organizată, atentă la detalii, bună gestionară de resurse, rezistentă la stres;
• Capacitate de a lucra atât individual cât şi în echipă;
• Disponibilitate pentru deplasări în teren;
• Viziune şi capacitatea de a gândi strategic, pe termen lung;
• Abilitatea de a alterna munca de rutină cu activităţi dinamice şi creative.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
• Curriculum Vitae în format Europass în limba română semnat pe fiecare pagină și datat
• scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care să ateste experiența în domeniu.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură până la data de 9 aprilie 2019, ora 23.59, la adresa de e-mail ionela.cristea@romaeducationfund.ro, persoană de contact: Ionela Cristea.

Vă rugăm să menționați la Subiect: Aplicaţie pentru poziţia Expert Monitorizare şi Evaluare. Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

Descrierea organizaţiei
Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea neromă, de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Links