Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale recrutează expert monitorizare și raportare, pentru activitea derulată în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă (POCU)
Localizare: sediul fundației din București și locațiile de implementare ale proiectelor derulate de fundație
Norma: 8 ore/zi, durata determinata
Responsabilitati majore:
 Asista echipa de management a proiectului;
 Participa la realizarea cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres;
 Ofera suportul necesar realizarii unor prezentari la solicitarea managerului/coordonatorului de proiect;
 Sistematizeaza, centralizeaza si verifica documentele de raportare/monitorizare ale proiectului;
 Asista echipa tehnica a proiectului;
 Se asigura ca toate activitatile proiectului sa fie dublate de mijloace si instrumente de verificare conform procedurilor POCU, astfel incat sa se asigure o monitorizare si raportare optima a proiectului;
 Coordoneaza centralizarea tuturor documentelor tehnice ale proiectului;
 Comunica permanent cu membrii echipei tehnice a proiectului;
 Ofera suportul necersar echipei tehnice in implementarea activitatilor;
 Participa la intalnirile echipei de proiect;
 Respecta normele de protectia muncii, sanatate si securitate in munca.
Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini
• Studii superioare;
• Bune abilitati de organizare si planificare;
• Bune capacitati de analiza si sinteza;
• Abilitatea de a prioritiza sarcinile de lucru;
• Capacitatea de a lucra cu informatii confidentiale;
• Abilitati de lucru in echipa;
• Bune abilitati de comunicare si relationare;
• Abilitatea de a efectua sarcinile de lucru cu supervizare minima;
• Buna operare PC (Word, Excel, Power Point);
• Capacitate de respectare a termenlor limită.
• Rezistență la stres;
Reprezintă un avantaj:
• Studiile în domeniul socio-uman;
• Experiența specifică de cel putin 1 an în proiecte finanțate din fonduri structurale;
• Experiența anterioară în realizarea de raportări către finanțatori;

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) la adresa de email: office@fdss.ro, până la data de 25 mai 2019. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert monitorizare și raportare.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.