Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează de urgenta 1 asistent social (normă parțiala 40 20-60 ore/săptămâna sau 50-75% normă) pentru serviciul Echipa Mobila Armata Salvării din București, care are ca scop identificarea și incluziunea socială a persoanelor fără locuință, incluziunea victimelor traficului de ființe umane.Asistentul social va fi angajat în cadrul în cadrul Proiectului ” SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare” având COD Proiect PN3006 care face parte din programul “Dezvoltare localã, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiect implementat în conformitate cu Contractul de Finanțare nr. 1/16.12.2019 semnat intre Fondul Român de Dezvoltare Socialã (OP), în calitate de Operator de Program și Asociația Misiunea Creștinã Armata Salvãrii din România, în calitate de Promotor de Proiect (PP).Pozitie: Asistent Social EMAS (Echipa Mobila Armata Salvarii )

Norma: 20-30 ore/săptămâna (50-75%) luni seara, miercuri seara, joi seara și o zi în timpul săptămânii dacă se optează pentru norma de 75%

COD Proiect: PN3006

Proiectulul ”SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare”

Localitatea: București

Cerințele postului:

- studii superioare în domeniul asistenței sociale, asistent social înregistrat în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR sau angajament scris ca in maxim 6 luni de la data angajării se va înscrie în Registrul Național al Asistenților Sociali din România) sau minim 3 ani experiența în servicii sociale (in special cu persoane adulte fara adapost);

- persoană motivată să lucreze cu categorii aflate în situații de sărăcie extremă, în special cu persoane fără locuință, cetățeni romani cu domiciliul in strainatate, victime ale traficului de fiinte umane;

- persoană cu abilități de planificare, organizare și raportare;

- abilități de comunicare, empatie și asertivitate;

- serioasa, respectă termenele-limită;

- bună cunoaștere a Excel, Word și Power Point;

- să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din CV, în vederea procedurii de selecție și angajare;

- disponibilitate pentru program flexibil în proximitatea beneficiarilor cât și în rețeaua de servicii sociale,

- carnet de conducere categoria B reprezintă un avantaj;

- experiență în munca cu categorii defavorizate, în special în servicii de asistență a persoanelor și familiilor fără locuință, a victimelor traficului de persoane constituie un avantaj.

-cunoștințe de limba engleza sau norvegiana constituie un avantajResponsabilitățile asistentului social:

- cartografiază zonele unde se adăpostesc persoanele fără locuință din cele 6 sectoare din București;

- identifică persoanele fără adăpost explorând (cu mașina) zonele sărace ale Bucureștiului ;

- identifica cetățenii romani cu domiciliu în străinătate care vor sa se repatrieze, a victimelor traficului

- contactează beneficiarii asigură condiții pentru structurarea unor relații de încredere cu grupurile-țintă;

- organizează activitatea de asistență socială: evaluarea inițială, anchete sociale, semnează contractele de asistență socială, completează rapoarte de evoluție, referate de analiză a evoluției/involuției;

- ține legătura cu rețeaua de servicii sociale, cu instituțiile de asistență socială și cu serviciile organizațiilor neguvernamentale;

- documentează cererile de asistență, pentru diferite ajutoare punctuale, sau de urgență și le supune spre aprobare conducerii;

- implementează strategiile de reintegrare și incluziune negociate și stabilite cu beneficiarii;

- oferă servicii de asistență socială, acompaniind beneficiarii în rețeaua de servicii sociale;

- completează baza de date cu beneficiari, face rapoarte de activitate lunare și anuale către finanțator (FRDS);

- promovează politici sociale privind incluziunea persoanelor fără adăpost, a drepturilor victimelor traficului de ființe umane, în special dreptul la viață, dreptul la sănătate, precum și dreptul la locuință;

- implementează în cadrul proiectului standardele de calitate privind serviciul social (Centru de Informare și Consiliere) privind asigurarea calității în servicii sociale.Beneficii:

- Un salariu pe măsura eforturilor depuse, contract pe perioadă determinată (lunga) pana în luna decembrie 2022;

- Posibilitatea de a evolua profesional într-o organizație care are ca misiune incluziunea celor mai vulnerabile persoane ale societății.Data limita de trimitere a CV-ului și a Scrisorii de Motivație este vineri , 14.08.2020, ora 12,00. Numai persoanele selectate în urma evaluării CV-urilor și a scrisorilor de motivație vor fi contactate pentru interviu.Selecția se face pe baza CV-ului, a interviului de angajare și , după caz, a PROBEI DE LUCRU. Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o Scrisoare de Motivație la adresa organizației din str. Ing. Dumitru ZOSIMA nr. 16, sector 1 , București sau prin e-mail la adresele Eugen.Lucan@eet.salvationarmy.org si eugensucces@yahoo.com până vineri 14.08.2020, ora 12.00. Persoanele interesate înțeleg că, prin acest demers, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în etapele de selecție și, eventual, de angajare. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. Pot participa la interviu și alți asistenți sociali care au participat la concursul pentru ocuparea postului în cadrul Centrului de Consiliere.Mai multe informații despre programul S.M.A.R.T. puteți obține accesând acest link: https://armatasalvarii.ro/smart/ sau contactându-ne la adresele de e-mail: eugensucces@yahoo.com telefon +40741134444 sau la armatasalvarii@gmail.com; (Eugen LUCAN, coordonator)Vă mulțumim pentru atenția și timpul alocat!Coordonator Proiect SMART (PN3006)

Asistent Social

Eugen LUCAN

eugensucces@yahoo.com

+0741 134 444

Links