ONG din domeniul educației, voluntariat, integrare socială, căutam coleg/ă implicat/ă care să să ne ajute să ne organizăm activitățile de la sediul central. Activitatea presupune atribuții administrative și de suport pentru managerii de proiecte, dar și coordonare de proiecte și coordonare de voluntari.

Cerințe:

- Abilitatea de a lucra cu documente, atenție la detalii
- Abilitați bune de comunicare (scrisă și orală)
- Cunoștințe avansate de utilizare PC: Microsoft Office (Word, Excel)
- Capacitatea de a lucra în echipa, capacitatea de crea relații bune de lucru cu membrii echipei
- Cunoștinte de limba engleză nivel mediu-avansat
- Capacitate de analiza și sinteză
- Capacitatea de a lucra cu termene limită

Avantaje:
– Experiență în ONG, voluntariat
– Experiență relevantă în realizarea de sarcini administrative (arhivare documente, relatia cu furnizorii, organizare evenimente etc.);
– Cunoștinte de contabilitate primară (dispoziții, deconturi, întocmire chitanțe, evidență documente)

Atribuții:
- Colectarea, analizarea și sintetizarea informațiilor necesare pentru întocmirea rapoartelor și situațiilor solicitate
- Oferirea suportului administrativ echipei de manageri de proiect
- Coordonarea echipelor de voluntari, asigurarea unei bune desfășurări a activităților
- Coordonarea fluxului de documente pentru proiecte (primirea, înregistrarea și arhivarea lor)
- Transmiterea și primirea corespondenței: se ocupă de sortarea și expedierea corespondenței, arhivarea documentelor
- Centralizează contractele încheiate de asociație, se ocupa de sortare, arhivarea și evidența lor, securizarea informațiilor cu caracter confidențial
- Menținerea relației cu partenerii asociației atât pe email, cât și telefonic
- Colectarea datelor și organizarea lor
- Preluarea sarcinilor de la managerii de proiecte
- Întocmirea adreselor și solicitărilor către colaboratori și pregătirea comenzilor pentru curier
- Se ocupă de achiziționare de produse necesare desfășurării activității în condiții optime la sediul asociației (produse de protocol, birotică etc.)
- Ajută la întocmirea de rapoarte de activitate pentru proiecte (financiare, narative) – centralizează date, scanează și centralizează documente
- Ocazional se ocupă de introducerea și arhivarea documentelor pentru contabilitate primară

Înscriere: CV și scrisoare de intenție la ana@ajungemmari.ro până la data de 18 ianuarie, apoi ne cunoaștem în cadrul unui interviu.

Oferta:
Echipă tanara si entuziasta, mediu organizational favorabil dezvoltarii profesionale.

Salariul – 2400 lei net + tichete de masă în valoare de până la 300 lei/lună, cu posibilitate de mărire salariu după 3 luni, în funcție de performanțe.

Contract – perioada nedeterminată, full time, de 8 h/zi, dar program flexibil, posibil activități și evenimente în weekend.

Loc de muncă biroul Ajungem MARI București (Piața Iancului) + remote în perioada restricțiilor impuse de COVID 19.

Links