Asociația Ecumenică a Bisericilor din România angajează consilier juridic în cadrul unui proiect dedicat sprijinirii integrării socio-economice și culturale a migranților (beneficiari de protecție internațională - BPI și resortisanți ai țărilor terțe – RTT).