Începând din septembrie 2010, Federaţia Filantropia împreună cu Patriarhia Română, şi cu IOCC Romania implementează proiectul Impreuna pentru servicii sociale mai bune. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 30 de luni, până în martie 2013, pe teritoriul României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

Pentru implementarea acestui proiect Federaţia Filantropia îşi extinde echipa prin recrutarea unui Coordonator de relaţii publice şi creare de reţele de parteneriat.

Responsabilităţi:
Coordonatorul de relaţii publice (CRP) este responsabil de administrarea procesului de comunicare atât către exteriorul organizaţiei, spre mass media şi societate în general, cât şi în interiorul reţelei de organizaţii membre a Federaţiei Filantropia, contribuind decisiv la consolidarea reţelei de ONGuri care compun Federaţia Filantropia, la creşterea vizibilităţii acestei reţele şi la dezvoltarea oportunităţilor de creare de noi parteneriate. De asemenea, acesta va elabora conţinutul materialelor de comunicare (conţinuturi emisiuni radio TV, materiale tipărite, etc); va organiza evenimentele publice din proiect (ateliere de lucru, simpozioane, gale), urmărind ca aceste evenimente să îşi atingă obiectivul de dezvoltare şi de consolidare a reţelei de organizaţii membre pe de o parte şi de creştere a prezenţei organizaţiei pe piaţă şi de promovare a acesteia, prin membrii săi, ca partener pentru alţi actori relevanţi.

Profilul candidatului:
Minim 5 ani de experienţă în arii de activitate care presupun comunicare, in crearea/consolidarea de reţele de organizaţii şi in derularea campaniilor de promovare/comunicare. Experienţa acumulată în mediul ONG constituie un atu.

Bune abilităţi de relaţionare, de comunicare interpersonală; de a planifica evenimente inclusiv pentru mass media. Bună cunoaştere a mecanismelor de funcţionare a unei organizaţii non guvernamentale. Creativitate în ceea ce priveşte compunerea de conţinuturi de text şi imagine. Capacitate de sinteză a conţinuturilor.

Norma postului: full time

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV şi Scrisoare de intenţie până la data de 17 noiembrie 2010 la adresa: federatia.filantropia.angajari@gmail.com. Pentru o procesare optima, va rugam sa specificati la subiectul emailului, postul pentru care aplicati.
Doar candidaţii al căror profil va fi considerat relevant vor fi contactaţi.

Federaţia Filantropia este o organizaţie privată non-profit, funcţionând sub oblăduirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Federaţia are actualmente 13 organizaţii membre răspândiţe în toate regiunile de dezvoltare ale României. Misiunea Federaţiei este să sprijine Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei social – filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine. Scopul Federaţiei este să crească impactul şi eficienţa acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient la provocările sociale actuale, în atingerea scopului său, Federaţia, prin membrii săi, îşi va deservi toţi beneficiarii, fără nici o formă de discriminare. Mai multe detalii puteţi afla la www.federatia-filantropia.ro