Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale FDSS, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: SĂ NE CREȘTEM COPIII ACASĂ! O ALTERNATIVĂ LA INSTITUȚIONALIZARE PENTRU
JUDEȚUL GORJ - COD SMIS 2014+: 129141, recrutează expert psiholog pentru derularea subactivității A.4.2. Furnizarea serviciilor sociale - CENTRU DE CONSILIERE

Atribuții generale:
• Stabileste, in functie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru si programele de instruire a beneficiarilor;
• Investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor.
• Asigură consilierea de specialitate a persoanelor din grupul țintă;
• Organizează sesiuni individuale de consiliere – evaluare completa (cognitiv, social, afectiv) urmate de elaborarea unui plan de interventie;
• Organizeaza grupuri de lucru – realizate in urma evaluarilor, componenta acestor grupuri fiind realizata in functie de problema predominanta (cognitiv, social, afectiv);
• Organizează grupuri de lucru cu teme precum: creșterea stimei de sine, stimularea creativitatii, stimularea empatiei, perseverenta, oportunitati de dezvoltare, motivatia intrinseca,
aprecierea;
• Va încerca identificarea opiniei persoanelor din grupul țintă (reacția psiho-afectivă, verbală, etc.) referitoare la informațiile menționate anterior si se vor furniza acestora, explicații
referitoare la consecințele eventuale ale punerii în aplicare a opiniilor personale, precum și a aplicării măsurilor propuse;
• Ofera servicii de logopedie copiilor beneficiari ai grupului țintă, în cadrul CCSPC;
• Asigură activitatea de evaluare/consiliere psihologică a persoanelor din grupul țintă care urmeaza sa beneficieze de servicii sociale, în cadrul centrului CCSPC. Asigura recuperarea
logopedică a copiilor din grupul țintă, beneficiari ai CCSPC;
• Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaza datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare;
• Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor;
• Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizeaza examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor;
• Colaborează cu ceilalți specialiști din proiect pentru a stabili și a aplica planul de măsuri de recuperare individual pentru fiecare beneficiar;
• Stabilește programul săptamanal/lunar de intervenție (de socializare și integrare socială și de activitati educaționale).

Condiții pentru ocuparea postului:
Educație solicitată: Studii superioare, specializarea
psihologie; - 3 ani
Experiență solicitată: Vechime generală specifică - 1 an;
- abilități de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare
- capacitate de analiza si sinteza
- capacitate de lucru individual si în echipa
- abilitati dezvoltate de comunicare, relaþionare si adaptabilitate

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv în județul Gorj, precum și la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti.
Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasă că sunt îndeplinite condițiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro.
Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert psiholog POCU/476/4/18/129141.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunț. După susținerea interviului, în vederea notificarii pentru includerea in echipa de
proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverințe de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea în conformitate cu CV-ul.