Începând din septembrie 2010, Federaţia Filantropia împreună cu Patriarhia Română, Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development S.R.L implementează proiectul FORTE – Formare Trainică pentru Parteneriat Social. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013, pe teritoriul României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

Pentru implementarea acestui proiect Federaţia Filantropia îşi extinde echipa prin recrutarea unui Ofiţer de training ce va coordona activitatea experţilor implicaţi în procesele de evaluare organizaţională, evaluarea nevoilor de formare, dezvoltare curricule şi livrare cursuri şi dezvoltare de strategii regionale şi locale şi de dezvoltare organizaţională.


Responsabilităţi:
Ofiţerul de Training (OT) este responsabil de buna derulare a tuturor activităţilor de evaluare, formare şi asistenţă tehnică. El va coordona o echipă de 10 experţi planificând şi conducând procesele de evaluare, formare şi dezvoltare strategii în 9 eparhii din judeţele Mehedinţi, Alba, Sibiu, Braşov, Bacău, Neamţ, Bihor, Timiş, Giurgiu, Galaţi, Brăila, Tulcea şi în cadrul Administraţiei Patriarhale.
OT va lucra îndeaproape cu Managerul de Proiect pentru asigurarea coordonării între activităţile implementate în teren şi obiectivele generale şi scopul proiectului.
OT va planifica, organiza, revizui şi aproba toate materialele şi aspectele legate de
implementarea evaluării, trainingurilor şi asistenţei tehnice pentru echipele din teren şi pentru elaborarea de strategii; va coordona activitatea experţilor pe termen scurt şi lung implicaţi în aceste activităţi.
.

Profilul candidatului:
Minim 5 ani de experienţă de lucru pe poziţii cu responsabilităţi similare (evaluare/dezvoltare organizaţională, formare, dezvoltare strategii regionale şi locale).

Experienţă în următoarele domenii:
- formare pentru adulţi prin metode non-formale, experienţiale;
- evaluare organizaţională şi cercetare de teren;
- dezvoltare si planificare organizationala;
- dezvoltare de strategii regionale şi locale.

Motivare şi experienţă în conducerea echipelor; comunicare interpersonală.
Capacitate de a coordona echipe de colaboratori externi; abilităţi de a planifica şi implementa activitatii de evaluare/formare/dezvoltare organizaţională/planificare strategică în contextul mai larg al obiectivelor unui proiect.

Norma postului: full time
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV şi Scrisoare de intenţie până la data de 17 noiembrie 2010 la adresa: federatia.filantropia.angajari@gmail.com, specificand in subiectul emailului pozitia pentru care aplica.
Doar candidaţii al căror profil va fi considerat relevant vor fi contactaţi.

Federaţia Filantropia este o organizaţie privată non-profit, funcţionând sub oblăduirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Misiunea Federaţiei este să sprijine Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei social – filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine. Scopul Federaţiei este să crească impactul şi eficienţa acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient la provocările sociale actuale, în atingerea scopului său, Federaţia, prin membrii săi, îşi va deservi toţi beneficiarii, fără nici o formă de discriminare. Mai multe detalii puteţi afla la www.federatia-filantropia.ro