Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajează personal pentru îngrijire la domiciliu cu normă parțială/normă întreagă.

Scopul principal al postului:
Personalul de îngrijire supraveghează, acordă asistenţă şi oferă îngrijire personală la domiciliu persoanelor vârstnice aflate în stare de dependenţă, în scopul asigurării unei
calităţi ridicate a vieţii şi securităţii persoanelor vârstnice din comunitate

Abilităţi, aptitudini, competenţe necesare:
- adaptabilitate la situaţii noi şi complexe;
- asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori;
- angajare şi perseverenţă în acţiuni;
- spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent;
- discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în contact;
- orientat spre acţiune (să aibă iniţiativă);
- capabil să efectueze timp îndelungat aceleaşi sarcini;
- sociabil (capacitate de integrare);
- implicat (interesat sa interacţioneze);
- serios (grijă, atenţie deosebită);
- răbdător, calm, îngăduitor, înţelegător;
- afectiv (sensibil la problemele vărstnicilor);
- empatic (să se poată transpune într-o anume situaţie);
- rezistent din punct de vedere fizic, dar şi psihic;
- expansiv (bune abilităţi de comunicare cu persoana asistată);
- deprinderi bune de ascultare;
- abilitate de rezolvare a situaţiilor dificile;
- bun echilibru emoţional;
- rapiditate în reacţii

Cerințe:
- certificat de calificare în ocupația îngrijitor la domiciliu/ îngrijitor bătrâni la domiciliu;
- scrisoare de recomandare pentru persoanele cu experiență în domeniu.
- fără cazier juridiciar.

Experința profesională constituie un avantaj, dar nu este obligatorie.

Beneficii:
- decontare abonament transport în comun;
- mediu de lucru plăcut
Persoanele interesate pot trimite cv-ul la adresa secretariat@fdss.ro sau pot obține informații la telefon: 0740 041 887 sau 0721 009 008