Anunţ recrutare Expert schema de minimis - financiar


Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP) recrutează Expert schema de minimis - financiar in cadrul proiectelor POCU

Cerinte:

• Studii superioare cu diploma de licenta in domeniul economic;
• Experiență generala de minim 3 ani
• Experienta specifica de minim 1 an
• Experienta in raportare tehnico-financiara in cadrul proiectelor din fonduri nerambursabile;
• Cunostinte solide de contabilitate si fiscalitate;
• Foarte bune abilitati de organizare si planificare;
• Foarte bune abilitati de comunicare si negociere;
• Foarte buna capacitate de sinteza a informatiilor, estimare si analiza;
• Deschidere continua spre invatarea de lucruri noi si adaptabilitate crescuta.

Principalele responsabilităţi vor fi:

• Monitorizeaza procesul de implementare a planurilor de afaceri
• Verifica modul de decontare a cheltuielilor in ceea ce priveste implementarea planului de afaceri
• Verifica respectarea de catre beneficiari a procesului de raportare contabila: depunere declaratii, intocmire bilanturi, etc.
• Verificarea veridicitatii cheltuielilor realizate de catre beneficiar in procesul de organizare/derulare activitate a afacerii nou infiintate
• Minimalizarea riscurilor prin aplicare/dezvoltare instrumente financiare (proceduri, instructiuni, procese)
• Dezvoltarea și monitorizarea bugetelor, gestionarea procesului bugetar, analiza continuă a bugetelor, raportarea financiară și performanța versus buget pe tot parcursul activitatii
• Utilizarea metodologiilor de urmarire a activitatii: cash flow previzionat, centre de cost, bugete, etc
• Furnizarea de informații financiare și operaționale cheie catre Directorul General
• Implementarea strategiilor economic-financiare pe termen scurt-mediu si lung.
• Organizarea activitatii de control financiar preventiv

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoţită de CV la adresa de e-mail jobs@crefop.ro pana luni, 13.05.2019, ora 16.