Asociatia formata din Mott MacDonald Limited, SC Educatia 2000+ Consulting SRL si Fundatia Centrul Educatia 2000+, in calitate de prestator in proiectul PHARE „Adaptarea activa a educatiei universitare la cerintele pietei muncii”, organizeaza concurs de selectie experti universitari .

Selectia se organizeaza pentru urmatoarele seturi de activitati in cadrul proiectului:
• evaluarea academica a programelor de studii
• elaborarea standardelor de calitate si programe-cadru pentru studii universitare de licenta
• pilotarea implementarii programelor-cadru

Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
• Cadru didactic titular in invatamantul superior, cu norma de baza intr-o universitate acreditata din Romania;
• Rezultate ale cercetarii stiintifice din ultimii 5 ani de activitate didactica, cu vizibilitate in literatura de specialitate din tara si/sau strainatate;
• Experienta nationala si/sau internationala in managemntul universitar si/sau evaluarea calitatii programelor de studii;
• Buna cunoastere a Metodologiei ARACIS de evaluare periodica a programelor de studii universitare de licenta, care beneficiaza deja de acreditare;
• Evaluator omologat de catre ARACIS prin listarea in Registrul propriu de experti, potrivit informatiei existente pe site-ul Agentiei la data inscrierii la concurs (aceasta cerinta nu este obligatorie pentru activitatea de evaluare interna a programului de studii in cele 20 de facultati).
• Competente personale solide in domeniile comunicarii, abilitati de analiza si sinteza, bun observator, capabil sa lucreze cu personalitati diferite, gandire creativa si pozitiva;
• Capacitate de utilizare a calculatorului, inclusiv a Internet-ului;
• Disponibilitate de deplasare in universitatile din tara pentru misiuni de scurta durata pentru evaluare si consultanta

Expertii vor avea urmatoarele responsabilitati legate de realizarea activitatilor mentionate mai sus
• Evaluarea interna, respectiv, externa a programelor de studii universitare de licenta specifice celor 4 domenii : drept, inginerie mecanica, stiintele comunicarii, tehnologia informatiei;
• Elaborare de standarde de calitate si de programe-cadru pentru cele patru domenii, pe baza rezultatelor studiului comprehensiv cu privire la cerintele pietei muncii;
• Acordarea de consultanta in implementarea programelor-cadru si elaborarea analizei SWOT cu privire la viabilitatea aplicarii noului program-cadru la nivel de facultate/departament;
• Elaborarea de studii de sinteza pe baza rapoartelor analitice rezultate din evaluarile in situ;

Dosarele de candidatura vor cuprinde:
• Curriculum Vitae (formularul standard PHARE atasat prezentului anunt);
• Scrisoare de intentie de 1 pagina prin care sa se motiveze dorinta de a fi implicat in proiect;
• Copii ale diplomelor, certificatelor si/sau atestatelor universitare care probeaza calificarile si competentele mentionate in CV;
• Adeverinta eliberata de serviciul Resurse Umane din universitatea angajatoare din care sa rezulte statutul de angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata;
• Declaratie de exclusivitate si disponibilitate pe perioada derularii proiectului: ianuarie-septembrie 2009 (formularul standard atasat prezentului anunt).

Persoanele care doresc sa participe la selectie sunt rugate sa transmita dosarele de candidatura (intr-un singur exemplar), la sediul Centrului Educatia 2000+ din Bucuresti, strada Caderea Bastiliei nr. 33, cod 010613, sector 1, tel: 021.2120780, 021.2120781, fax: 021.2120779. Persoane de contact: Orventina LEU, Director Programe (e-mail:oleu@cedu.ro) si Alina TUDOR, Asistent programe (e-mail: atudor@cedu.ro).

Dosarele de candidatura se pot depune in perioada 05.01.2009 – 09.01.2009 fie direct la sediul Asociatiei (adresa mentionata mai sus), fie in format electronic la una din cele doua adrese electronice de contact.

Dupa analiza dosarelor primite, candidatii declarati admisi in aceasta etapa vor fi invitati in perioada 12-14 ianuarie 2009, la sediul Centrului Educatia 2000+ (adresa mai sus mentionata) pentru un interviu individual. Grila probelor si criteriilor de selectie este atasata la prezentul anunt spre informarea persoanelor interesate.

Files