Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, organism de interes public, infiintat in baza Legii 129/1998, deruleaza in perioada 2007–2013 Programul de Interventii Prioritare (PIP), un program de dezvoltare comunitara adresat comunitatilor de romi. Finantarea programului este asigurata dintr-un imprumut al Guvernului Romaniei la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (potrivit Acordului de Imprumut nr. 4825 RO /4.07.2006, ratificat prin Legea 40/2007).

Pentru derularea PIP, FRDS desfasoara activitati de evaluare de proiecte si supervizare in teren. Aceste activitati sunt orientate catre imbunatatirea nivelului de viata in comunitatile de romi, prin atingerea obiectivelor proiectelor evaluate/supervizate, precum si catre cresterea capacitatii de elaborare si derulare a proiectelor la nivelul comunitatilor de romi si din acest punct de vedere au un caracter formativ la nivelul beneficiarilor. In acest scop, FRDS intentioneaza sa contracteze, prin selectie pe baza calificarilor (preselectie pe baza de CV si, ulterior, interviu), un numar de cca. 5 consultanţi individuali. Candidatii trebuie sa aiba disponibilitate de a se deplasa frecvent in teren, in comunitatile tinta.

Funcţia: Evaluator/Supervizor servicii sociale:
a. Calificare profesionala:
1. Studii superioare (de preferat în domeniul socio-uman);
2. Minimum 3 ani de experienţă în domeniul serviciilor sociale (ex., furnizare de servicii sociale, management de proiecte sociale, inclusiv in ce priveste achizitiile de bunuri si servicii si managementul financiar; experienta cu diverse grupuri dezavantajate, inclusiv de etnie roma); constituie avantaj experienta de evaluare a proiectelor sociale;
3. Cunoasterea normelor tehnice/ de specialitate in vigoare referitoare la categoriile/ tipurile de servicii sociale;
4. Cunostinte operare PC (Word, Excel, Power Point).

b. Abilitati: analiza si sinteza, cursivitate si coerenta in elaborarea documentelor scrise, negociere, comunicare si relationare, capacitatea de a lucra in echipa.

c. Principalele sarcini si responsabilitati
In calitate de evaluator: Desfasoara evaluarea de birou si de teren a proiectelor de servicii sociale depuse la FRDS cu ocazia rundelor de competitie organizate in cadrul programelor de finantare, pe baza procedurilor FRDS.
In calitate de supervizor: Efectueaza vizite periodice pe teren si verifica stadiul activitatilor si calitatea serviciilor realizate in cadrul proiectului, modul de administrare a proiectului (inclusiv din punct de vedere financiar-contabil), respectarea bugetului aprobat, a planului de achiziţii, a planului de activitati etc si acorda asistenta tehnica beneficiarilor in problemele respective.
Generale: participa la procesul de culegere de informatii pentru monitorizarea si evaluarea beneficiarilor, la cursurile de pregatire organizate de FRDS, intocmeste rapoarte de activitate etc.

d. Condiţii de angajare: Contract de prestari servicii, încheiat cu persoane fizice autorizate independente.

In conformitate cu cerintele finantatorilor, functionarii publici nu sunt eligibili pentru aceasta pozitie.

Persoanele care indeplinesc conditiile cerute sunt invitate sa trimita un CV pe adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 1, etaj 3, sector 3, Bucuresti sau la e-mail: CMandea@frds.ro, pana la data de 15.06.2011. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Claudia Mandea). Doar persoanele selectate in urma analizei CV vor fi contactate in vederea sustinerii unui eventual interviu.