Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru evaluatori de competenţe profesionale în domeniul social, în cadrul proiectului „Ocupaţii de calitate în servicii sociale” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, conform Contractului de finanţare POSDRU/79/1.4./S/55718.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii sistemului de formare profesională continuă prin crearea Centrului de Resurse în Asistenţă Socială (CEREAS) şi adaptarea forţei de muncă la cerinţele pieţii, prin dezvoltarea a 10 standarde ocupaţionale noi în domeniul asistenţă şi servicii sociale.

Pentru detalii privind proiectul puteţi accesa www.cereas.info.

Procedura de selecţie vizează identificarea de evaluatori de competenţe profesionale în domeniul social/asistenţă socială şi se realizează în scopul constituirii unei baze de date a Centrului de Resurse în Asistenţă Socială (CEREAS), care să includă persoane resursă cu expertiză relevantă în evaluarea de competenţe profesionale în domeniul social/asistenţă socială.

Cerinţele de participare :
- pregătire şi experienţă relevantă în domeniul social/asistenţă socială
- transmiterea documentelor necesare pentru participarea la selecţie:
- scrisoare de motivaţie, cu precizarea detaliată şi realistă a motivelor/interesului pentru participarea la proiect;
- CV în format Europass (în limba română);
- certificatul care atestă competenţele de evaluator de competenţe profesionale (certificat cu recunoaştere naţională);
- minim o recomandare (din partea instituţiei angajatoare, a unui centru de evaluare, a colaboratorilor, etc).

Criteriile de evaluare şi selecţie vizează:
- Experienţă relevantă în domeniul social (minim 6 ani);
- Pregătire de specialitate şi perfecţionare în domeniul social;
- Pregătire de specialitate în domeniul evaluării de competenţe profesionale (dovedită prin certificat cu recunoaştere naţională);
- Experienţă relevantă în evaluarea de competenţe profesionale (minim 6 ani)
- Relevanţa recomandărilor;
- Relevanţa şi realismul scrisorii de motivaţie;


Procedura de evaluare şi selecţie prevede analiza documentelor transmise şi în funcţie de relevanţa acestora, candidaţii pot fi selectaţi direct sau pot fi invitaţi la un interviu. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor selectaţi, aceştia fiind informaţi ulterior cu privire la procedura de includere în baza de date. Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi.

Documentele necesare pentru participarea la selecţie vor fi transmise prin e-mail la adresa cnasr@cnasr.ro, pana la data de 21.06.2011.
Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a transmite ulterior diplomele, atestatele, certificatele relevante care dovedesc pregătirea şi experienţa menţionată în CV.

Persoana de contact: Aida Boldeanu, tel. 0758 114 771.

Links