Asociația CERID - Center for Equal Rights, Inclusion & Development (CERID) recrutează colaboratori pentru poziția de Expert informare, consiliere si follow-up pentru proiectele derulate în cadrul organizației.
Locatie: Bucuresti
Profilul candidaților:
• Studii superioare în ştiinţe socioumane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie, drept sau consiliere vocationala;
• Experiență de minim 1 an în furnizarea serviciilor de consiliere vocatională și mediere pe piața muncii;
• Experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană reprezintă un avantaj;
Principalele responsabilităţi ale Expertului informare, consiliere si follow-up vor fi:
- planificarea și realizarea activității de informare și consiliere profesională a membrilor grupului țintă în cadrul proiectului;
- realizarea documentele specifice activităţii de consiliere profesională: planificare calendaristică, CV-uri, scrisori intenție, chestionare, testări, fişe de consiliere, rapoarte;
- susținerea sesiunilor (de grup și individuale) de consiliere şi orientare profesională;

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoţită de CV la adresa de e-mail office@cerid.eu, până miercuri, 20.03.2019, specificand la subiectul mesajului “Expert informare, consiliere si follow-up”.

Doar persoanele selectate vor fi contactate in vederea participării la interviu.

Links