Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru angajarea cu normă parţială a doi experţi în consiliere şcolară, pentru proiectul „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259.

Proiectul contribuie la promovarea unor noi metode de intervenţie în situaţii de conflicte şi violenţă şcolară, la dezvoltarea serviciilor de consiliere în unităţi de învăţământ din Regiunea Bucureşti - Ilfov. Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi consultate pe pagina de prezentare a proiectului aici.

Responsabilităţile experţilor în cadrul proiectului vizează:
- realizarea unor activităţi informativ-educative în 12 unităţi de învăţământ, pentru promovarea nondiscriminării, comunicării non-violente şi a principiilor restaurative în abordarea situaţiilor conflictuale;
- participare la realizarea de materiale informative, proceduri şi instrumente de lucru pentru activitatea consilierilor şcolari;
- oferirea de suport consilierilor şcolari din reţeaua pilot constituită în cadrul proiectului (formată din 12 unităţi de învăţământ) pentru aplicarea medierii şi a practicilor restaurative în situaţii de conflicte sau violenţă şcolară;
- planificarea, coordonarea, monitorizarea activităţilor în reţea, asigurând realizarea indicatorilor din proiect;
- participare la realizarea unui ghid de bune practici pentru activitatea consilierilor şcolari;
- participare la activităţile de evaluare şi raportare din cadrul proiectului.

Experţii trebuie să dovedească foarte bune abilităţi de planificare, organizare, coordonare, capacitate sporită de a lucra individual şi în echipă. Experienţa anterioară în implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene poate constitui avantaj.

Cerinţe specifice:
- Studii superioare în domeniul socio-uman şi formare continuă;
- Experienţă de minim 3 ani în mediul educaţional şi experienţă în consiliere şcolară;
- Disponibilitate de participare la activităţile proiectului conform nevoilor;
- Cunoştinţe avansate de limba engleză şi de utilizare a computerului.

Documente necesare pentru participarea la selecţie:
- CV model Europass în limba română;
- Scrisoare de motivaţie.

Documentele solicitate trebuie transmise până la data de 22 martie 2012, la adresa de e-mail luca@crj.ro. Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate. Acestea vor transmite ulterior diplomele relevante care să ateste expertiza precizată în CV. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor.

Pentru informaţii suplimentare: Manager Proiect: Ema – Elza Şeclăman.Tel. 021- 212.05.20; 0728.033.469


*Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie care promovează egalitatea de şanse şi nondiscriminarea, încurajând participarea la selecţie a tuturor persoanelor interesate şi care îndeplinesc cerinţele menţionate, indiferent de gen, vârstă, religie, etnie, categorie socială sau alte criterii care pot efecta accesul egal şi participarea la proiect.

Links