FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: SĂ NE CREȘTEM COPIII ACASĂ! O ALTERNATIVĂ LA INSTITUȚIONALIZARE PENTRU JUDEȚUL GORJ - COD SMIS 2014+: 129141, recrutează expert asistent social (5 posturi) pentru derularea subactivității A.3.1 . Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului.

Atribuții generale:

• Realizeaza evaluarea si planul de interventie pentru copii aflati in situatii de risc de separare de familia sa
• coordoneaza eforturile, demersurile si activitatile de prevenire a separarii copilului de familia sa;
• elaborareaza planul de interventie pentru masurile de sprijin din cadrul proiectului;
• asigura comunicarea între toate parþile implicate în rezolvarea cazului;
• actioneaza pentru prevenirea separarii copilului de familie, a abandonului scolar si a nescolarizarii copiilor;
• actioneaza în scopul prevenirii abuzului, neglijarii copiilor si a violentei în familie;
• actioneaza în scopul prevenirii exploatarii prin munca a copilului;
• colaboreaza cu echipa multidisciplinara si cu profesionistii implicati în instrumentarea cazului;
• efectueaza vizite periodice pentru o perioada de 6 luni la domiciliul copiilor aflati in situatii de risc, care beneficeaza de serviciile oferite in cadrul proiectului;
• informeaza si consilieaza beneficiarii în vederea obtinerii drepturilor legale, conform legislatiei în vigoare;
• elaboreaza procedura de lucru privind activitatea A 3.1.;
• formuleaza propuneri in ceea ce priveste tipul de subventii de care pot beneficia membrii GT si propune modalitatea sub care vor fi acordate aceste subventii;
• realizeaza evaluare sociala aflati in situatii de risc de separare de familie;
• formularea recomandarilor privind sprijinul de care copii aflati in situatii de risc de separare de familie au nevoie pentru a depasi situatia de dificultate in care se afla;
• monitorizarea pentru o perioada de minim 6 luni a fiecarui copil identificat ca fiind intr-o situatie de risc;
• este responsabil cu identificarea de alte servicii suport/resursa care nu sunt oferite in cadrul proiectului, dar care pot raspunde pozitiv imbunatatirii situatiei copilului aflat in risc de separare de familia sa;
• participa la elaborarea indrumarului pentru identificare si monitorizare a situaþiilor de risc de separare a copilului de familia sa, care va fi prezentat si discutat impreuna cu partipantii la activitatea A 2.1

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:
Educație solicitata: Studii superioare, specializarea asistenta sociala; - 3 ani
Experiență solicitata: Vechime generala specifica - 2 ani;
- abilitati de planificare, concentrare pe sarcina, autoevaluare;
- capacitate de analiza si sinteza
- capacitate de lucru individual si în echipa;
- abilitati dezvoltate de comunicare, relationare si adaptabilitate.

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv in judetul Gorj, precum si la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de
27.07.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert asistent social POCU/476/4/18/129141.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de
proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files