FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului DEZVOLTAREA DE SERVICII SOCIALE INOVATIVE PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INSTITUȚIONALIZARE ÎN SECTORUL 4- POCU/478/4/18/130210, recrutează expert asistent social (1 post) pentru derularea subactivității A.3.1. Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului.

Atribuții generale:

- coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separării copilului de familia sa;
- elaborarează planul de intervenție pentru măsurile de sprijin din cadrul proiectului;
- asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;
- acţionează pentru prevenirea separării copilului de familie, a abandonului şcolar şi a neşcolarizării copiilor;
- acţionează în scopul prevenirii abuzului, neglijării copiilor şi a violenţei în familie;
- acţionează în scopul prevenirii exploatării prin muncă a copilului;
- efectuează vizite periodice pentru o perioadă de 6 luni la domiciliul copiilor aflati in situații de risc, care beneficează de serviciile oferite în cadrul proiectului;
- informează şi consiliează beneficiarii în vederea obţinerii drepturilor legale, conform legislaţiei în vigoare;
- elaborează procedura de lucru privind activitatea A3.1. si A4.2;
- formulează propuneri în ceea ce privește tipul de subvenții de care pot beneficia membrii GT și propune modalitatea sub care vor fi acordate aceste subventii;
- colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC, alte instituţii şi ONG-uri în scopul atingerii obiectivelor propuse pentru soluţionarea cazurilor sociale;
- realizează evaluare socială copiilor aflati în situații de risc de separare de familie;
- formulează recomandari privind sprijinul de care copiii aflați în situații de risc de separare de familie au nevoie pentru a depași situația de dificultate în care se află;
- monitorizează pentru o perioadă de minim 6 luni fiecare copil identificat ca fiind intr-o situatie de risc;
- este responsabil cu identificarea de alte servicii suport/resursă care nu sunt oferite în cadrul proiectului, dar care pot raspunde pozitiv îmbunătățirii situației copilului aflat în risc de separare de familia sa;
- participă la elaborarea îndrumarului pentru identificare şi monitorizare a situaţiilor de risc de separare a copilului de familia sa, care va fi prezentat și discutat împreuna cu
partipanții la activitatea A 4.1.

Condiții pentru ocuparea postului
Educație solicitată:
- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, specializarea asistență socială
- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
Experiență solicitata: Vechime minimă în specialitate 2 ani - 2 ani
- competențe de specialitate (experiență în activitatea de bază, cunoștințe generale despre activitățile proiectului);
- competențe sociale (aptitudini pentru munca în echipă, loialitate și onestitate);
- competențe comunicaționale și relaționale.
Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – București, Sector 4.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 07.08.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert asistent social prevenire POCU/478/4/18/130210.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.
Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files