FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446, recrutează expert asistent social serviciu plasament familial pentru derularea subactivității A 4.2. Furnizarea serviciilor sociale si dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.

Atribuții generale:

• Identifică și evaluează capacitatea solicitantilor, în vederea atestarii ca AMP ;
• Prezintă și susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului propunerile de eliberare a atestatului, de suspendare ori retragere a acestuia, întocmind documentaţia necesară în acest sens;
• Întocmește, păstrează și actualizează dosarul AMP
• Sprijină și monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, acceptă, înţelege, și acţionează în conformitate cu standardele, procedurile și metodologia promovate de autoritatea competentă;
• Examinează și soluţionează, în termenul prevăzut de lege și în limitele competenţelor, cererile, sesizările și reclamaţiile petenţilor, persoane fizice sau juridice, care i-au fost repartizate ;
• Prezintă AMP, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile și oricare alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au fost înţelese ;
• Participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile și competenţele AMP ;
• Furnizează în scris către AMP demersurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau sau al oricărei alte plângeri făcute impotriva lui, precum și asupra sprijinului disponibil în astfel de situaţii ;
• Identifică nevoile de pregătire si potenţialul fiecărui AMP, precum și ale membrilor familiei acestuia;
• Întocmește raportul lunar de supervizare și raportul de evaluare anuală a activităţii fiecărui AMP conform standardelor prevăzute și a metodologiei în vigoare ;
• Prezintă și susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului propunerile de reînnoire a atestatului de asistent maternal profesionist, de suspendare ori retragere a acestuia, întocmind documentaţia necesară în acest sens;

Condiții pentru ocuparea postului:

Educație solicitata:
studii superioare de asistenţă socială absolvite cu diplomă de licenţă - 3 ani
Experiență solicitata: experienta profesionala minim 2 ani;
- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză și sinteză;
- capacitate de lucru individual și în echipă.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – regiunea București -Ilfov.
Norma de lucru: 21 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 28.07.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert asistent social serviciu plasament familial POCU/478/4/18/129446.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files