FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului DEZVOLTAREA DE SERVICII SOCIALE INOVATIVE PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INSTITUȚIONALIZARE ÎN SECTORUL 4- POCU/478/4/18/130210, recrutează expert organizare evenimente (1 post) pentru derularea subactivităților A.4.1. Masuri inovative de abordare și promovare a prevenirii separării copilului de familie, promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii si A.4.2. Campanie de informare și conștientizare în domeniul promovării și respectării drepturilor copilului.

Atribuții generale:

- Furnizează (direct, telefonic, prin e-mail) informaţii privind prestarea serviciilor sociale din cadrul proiectului, beneficiarilor şi altor părţi interesat;
- Participă la organizarea campaniilor de informare din cadrul subactivității A4.1, respectiv A4.2.;
- Distribuie materialele promoţionale aferente subactivitatii A4.1, respectiv A4.2;
- Participă la evenimentele de vizibilitate din cadrul proiectului;
- Participă la activitatea de actualizare a paginii web a solicitantului, în ceea ce privește activitatea de proiect;
- Asigură un circuit informaţional adecvat, stabilit prin procedurile proiectului;
- Urmăreste modul de realizare a activităților în care este implicat;
- Participă la şedintele echipei de implementare, la intâlnirile periodice cu partenerii şi la întâlnirile de monitorizare;
- Participă la elaborarea conceptului si planului de campanie de informare si conștientizare în domeniul promovării și respectarii drepturilor copilului;
- Participă în mod constant la actualizeazarea planului de campanie, în funcție de specificul perioadei de implementare și a nevoilor identificate;
- Participă în comisiile de recepţie, selectare şi evaluare a ofertelor privind achiziţiile acolo unde este nominalizat.
Condiții pentru ocuparea postului:

Educație solicitată:
- studii superioare finalizate cu diploma de licenta, domeniul socio-uman; - 3 ani
Experiență solicitata:
Vechime generală minimă 2 ani- 2 ani
- Uşurinţă în exprimarea ideilor;
- Abilități de comunicare și relaționare;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Răbdare şi rezistenţă la sarcini repetitive;
- Capacitate de relaţionare interumană asertivă;
- Abilități de lucru cu publicul.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – București, Sector 4.
Norma de lucru: prima luna – 21 ore/lună, ulterior 63 ore/luna, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 28.07.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert organizare evenimente POCU/478/4/18/130210.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.
Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files