FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446, recrutează expert prevenire separare (5 posturi) pentru derularea subactivității A.3.1. Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie si de acompaniere a copilului expus riscului.

Atribuții generale:

• identificare și monitorizarea copiilor aflaţi în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului;
• realizarea evaluarilor si planului de interventie pentru copii aflati in situatii de risc de separare de familia sa;
• coordonează eforturile, demersurile și activităţile de prevenire a separării copilului de familia sa;
• elaborarea planul de interventie pentru masurile de sprijin din cadrul proiectului;
• asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;
• acţionează pentru prevenirea separării copilului de familie, a abandonului școlar și a neșcolarizării copiilor;
• acţionează în scopul prevenirii abuzului, neglijării copiilor și a violenţei în familie;
• acţionează în scopul prevenirii exploatării prin muncă a copilului;
• colaborează cu echipa multidisciplinară și cu profesioniștii implicaţi în instrumentarea cazului din partea DGASPC;
• efectuează vizite periodice pentru o perioadă de 6 luni la domiciliul copiilor aflati in situatii de risc, care beneficeaza de serviciile oferite in cadrul proiectului;
• informează și consiliează beneficiarii în vederea obţinerii drepturilor legale, conform legislaţiei în vigoare;
• elaboreaza procedura de lucru privind activitatea A 3.1.;
• formuleaza propuneri in ceea ce priveste tipul de subventii de care pot beneficia membrii GT si propune modalitatea sub care vor fi acordate aceste subventii;
• colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC, alte instituţii și ONG-uri în scopul atingerii obiectivelor propuse pentru soluţionarea cazurilor sociale;
• realizeaza evaluare sociala a copiilor aflati in situatii de risc de separare de familie, formularea recomandarilor privind sprijinul de care copiii aflati in situatii de risc de separare de familie au nevoie pentru a depasi situatia de dificultate in care se afla;
• monitorizarea pentru o perioada de minim 6 luni a fiecarui copil identificat ca fiind intr-o situatie de risc;
• este responsabil cu identificarea de alte servicii suport/resursa care nu sunt oferite in cadrul proiectului, dar care pot raspunde pozitiv imbunatatirii situatiei copilului aflat in risc de separare de familia sa;
• participa la elaborarea indrumarului pentru identificare și monitorizare a situaţiilor de risc de
separare a copilului de familia sa, care va fi prezentat si discutat impreuna cu partipantii la activitatea A 2.1.

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:

Educație solicitata:
Studii superioare, specializare asistenta sociala - 3 ani
Experiență solicitata:
Experienta profesionala minim 1 an;
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză și sinteză;
- capacitate de lucru individual și în echipă;
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare și adaptabilitate.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – regiunea București -Ilfov.
Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite CV-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 28.07.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert prevenire separare POCU/478/4/18/129446.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.
Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files