FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de partener în cadrul proiectului Măsuri integrate pentru comunitate – cod SMIS 2014+: 103133, recrutează expert pentru derularea activității A 4.2 – Furnizarea serviciilor sociale, în comunitatea Cuza Vodă, jud. Constanța.


Posturi disponibile:
- Psiholog Centru de Zi pentru Persoane in dificultate – normă 2h/zi – 42h/lună.

Condiții pentru ocuparea postului:

- studii superioare specializarea respectiv psihologie;
- înregistrare în Colegiul Psihologilor din România;
- abilități de planificare și organizare;
- disponibilitate pentru activitate de teren;

Experiență solicitata: minim 2 ani in specialitatea studiilor;


Constituie un avantaj:
- experienta profesionala in implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă ;
- abilităţile de utilizare a computerului ;
- cunoasterea legislatiei specifice in domeniul serviciilor sociale
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitatea de analiză şi sinteză;
- capacitatea de lucru individual şi în echipă;
- abilităţile dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) însoțit de documentele justificative (diplomă de studii, dovada înregistrării la autoritatea de reglementare a profesiei, documente care atestă vechimea) la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 16.12.2019. În titlul emailului se va menționa: selecție proiect ID 103133.

Vor fi analizate numai aplicațiile persoanelor care îndeplinesc condițiile menționate în anunț.