FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului DEZVOLTAREA DE SERVICII SOCIALE INOVATIVE PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INSTITUȚIONALIZARE ÎN SECTORUL 4- POCU/478/4/18/130210, recrutează expert psiholog (1 post) pentru derularea subactivității A.2.4. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie.

Atribuții generale:

- Este implicat în cadrul subactivității A 2.4.;
- Colaborează cu ceilalți specialiști din proiect pentru a stabili și a aplica planul individual pentru fiecare beneficiar;
- Stabilește programul săptămînal/lunar de intervenție (de socializare și integrare socială și de activități educaționale);
- Investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor;
- Asigură consilierea de specialitate a persoanelor din grupul țintă;
- Organizează sesiuni individuale de consiliere – evaluare completă (cognitiv, social, afectiv) urmate de elaborarea unui plan de intervenție;
- Organizează grupuri de lucru – realizate în urma evaluărilor, componenta acestor grupuri fiind realizată în funcție de problema predominantă (cognitiv, social, afectiv);
- Organizează grupuri de lucru cu teme precum: creșterea stimei de sine, stimularea creativității, stimularea empatiei, perseverența, oportunități de dezvoltare, motivația intrinsecă, aprecierea;
- Realizează demersuri pentru prevenirea separării copilului de familia sa, reintegrarea sau integrarea acestuia în familie;
- Va incerca identificarea opiniei persoanelor din grupul țintă (reacţia psiho-afectivă, verbală, etc.) referitoare la informaţiile menţionate anterior şi se vor furniza acestora, explicaţii referitoare la consecinţele eventuale ale punerii în aplicare a opiniilor personale, precum şi a aplicării masurilor propuse.

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:

Educație solicitată:
- Studii superioare, specializare psihologie; - 3 ani
Experiență solicitata:
- minim 2 ani in specialitate studiilor;
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- capacitate de lucru individual şi în echipă;
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – București, Sector 4.
Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 07.08.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert psiholog POCU/478/4/18/130210.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.
Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files