FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446, recrutează expert psiholog pentru derularea subactivității A 4.2. Furnizarea serviciilor sociale si dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii.

Atribuții generale:
• Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le considera necesare.
• Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor.
• Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor.
• Colaborează cu ceilalți specialiști din proiect pentru a stabili și a aplica planul de masuri de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.
• Stabilește programul săptămânal/lunar de intervenție (de socializare și integrare sociala și de activități educaționale).
• Încearcă identificarea opiniei persoanelor din grupul tintă (reacţia psiho-afectivă, verbală, etc.) referitoare la informaţiile menţionate anterior și se vor furniza acestora, explicaţii referitoare la consecinţele eventuale ale punerii în aplicare a opiniilor personale, precum și a aplicării masurilor propuse.
• Oferă servicii de logopedie copiilor beneficiari ai grupului tintă, în cadrul CCSPC.
• Stabilește, în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru și programele de instruire a beneficiarilor.
• Investighează și recomanda căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor.
• Asigura consilierea de specialitate a persoanelor din grupul tintă.
• Organizează sesiuni individuale de consiliere – evaluare completa (cognitiv, social, afectiv) urmate de elaborarea unui plan de intervenție;
• Organizează grupuri de lucru – realizate în urma evaluărilor, componenta acestor grupuri fiind realizata în funcție de problema predominanta (cognitiv, social, afectiv).
• Organizează grupuri de lucru cu teme precum: creșterea stimei de sine, stimularea creativității, stimularea empatiei, perseverenta, oportunități de dezvoltare, motivația intrinseca, aprecierea.

CONDIȚII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Educație solicitata: Studii superioare, specializare psihologie; - 3 ani
- Inregistrarea in Registrul Unic al Psihologilor cu drept de libera practica;
- Aviz de exercitare a profesiei de psiholog eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania - 1 an
Experiență solicitata: Vechime minima in specialitate - 1 an;
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză și sinteză;
- capacitate de lucru individual și în echipă;
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare și adaptabilitate.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – regiunea București -Ilfov.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite CV-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 07.01.2021. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert psiholog POCU/478/4/18/129446.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links