FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: SĂ NE CREȘTEM COPIII ACASĂ! O ALTERNATIVĂ LA INSTITUȚIONALIZARE PENTRU JUDEȚUL GORJ - COD SMIS 2014+: 129141, recrutează expert psiholog pentru derularea subactivității A.4.2. Furnizarea serviciilor sociale - CENTRU DE CONSILIERE

Atribuții generale:

• Stabileste, in functie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru si programele de instruire a beneficiarilor.
• Investigheaza si recomanda caile de solutionare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor.
• Asigura consilierea de specialitate a persoanelor din grupul tinta.
• Organizeaza sesiuni individuale de consiliere – evaluare completa (cognitiv, social, afectiv) urmate de elaborarea unui plan de interventie;
• Organizeaza grupuri de lucru – realizate in urma evaluarilor, componenta acestor grupuri fiind realizata in functie de problema predominanta (cognitiv, social, afectiv).
• Organizeaza grupuri de lucru cu teme precum: cresterea stimei de sine, stimularea creativitatii, stimularea empatiei, perseverenta, oportunitati de dezvoltare, motivatia intrinseca, aprecierea.
• Va incerca identificarea opiniei persoanelor din grupul tinta (reacþia psiho-afectiva, verbala, etc.) referitoare la informaþiile menþionate anterior si se vor furniza acestora, explicaþii referitoare la consecinþele eventuale ale punerii în aplicare a opiniilor personale, precum si a aplicarii masurilor propuse.
• Ofera servicii de logopedie copiilor beneficiari ai grupului tinta, in cadrul CCSPC
• Asigura activitatea de evaluare/consiliere psihologica a persoanelor din grupul tinta care urmeaza sa beneficieze de servicii sociale, in cadrul centrului CCSPC. Asigura recuperarea logopedica a copiilor din grupul tinta, beneficiari ai CCSPC.
• Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaza datele obtinute si elaboreaza recomandarile pe care le considera necesare.
• Stabileste etapele recuperarii psihopedagogice, in functie de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor.
• Stabileste psihodiagnosticul beneficiarilor si realizeaza examinarile si evaluarile psihologice ale beneficiarilor.
• Colaboreaza cu ceilalti specialisti din proiect pentru a stabili si a aplica planul de masuri de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.
• Stabileste programul saptamanal/lunar de interventie (de socializare si integrare sociala si de activitati educationale).

Condiții pentru ocuparea postului:
Educație solicitata: Studii superioare, specializarea psihologie; - 3 ani
Experiență solicitata: Vechime generala specifica - 1 an;
- abilitati de planificare, concentrare pe sarcina, autoevaluare;
- capacitate de analiza si sinteza
- capacitate de lucru individual si în echipa;
- abilitati dezvoltate de comunicare, relaþionare si adaptabilitate

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului , respectiv in judetul Gorj, precum
si la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt
indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 07.08.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert psiholog
POCU/476/4/18/129141.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files