FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446, recrutează expert psiholog serviciu plasament familial pentru derularea subactivității A 4.2. Furnizarea serviciilor sociale si dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.

Atributii specifice:

- evaluează cognitiv solicitanţii /asistenţii maternali profesioniȘti întocmind rapoarte de specialitate;
- evaluează comportamental solicitanţii/asistenţii maternali profesioniȘti întocmind rapoarte de specialitate;
- evaluează subiectiv- emoţional solicitanţii /asistenţii maternali profesioniȘti întocmind rapoarte de specialitate ;
-evaluează personalitatea Și mecanismele de coping, de adaptare Și defensive ale solicitanţilor / asistenţilor maternali profesioniȘti ;
- evaluează unele aspecte psihologice specifice familiei substitutive în care se dezvoltă copiii aflaţi în asistenţă maternală ;
- evaluează starea de sănătate mentală, în limita competenţei psihologului, pentru solicitanţi / asistenţi maternali profesioniști;
- consiliază psihologic asistenţii maternali profesioniȘti în vederea respectării programelor de stimulare, recuperare Și dezvoltare psihică a copiilor aflaţi în asistenţă maternală ;
- monitorizarea evoluţiei psihologice și a stării de sănătate mentală, în limita competenţei psihologului, a copiilor plasati la asistenţii maternali profesioniști din cadrul reţelei de asistenţă maternală,
- organizează și susţine grupuri de suport în vederea îmbunătăţirii activităţii asistenţilor maternali care întâmpină dificultăţi în relaţionarea cu copilul ;
- realizează orice altă sarcină repartizată de seful ierarhic superior, stabilită conform cerinţelor postului ;

Condiții pentru ocuparea postului:

Educație solicitata:
studii superioare in psihologie absolvite cu diplomă de licenţă - 3 ani
Experiență solicitata:
experienta profesionala minim 1 an in specialitatea studiilor;
• competente de specialitate (experienta in activitatea de baza);
• competente sociale (aptitudini pentru munca in echipa, loialitate si onestitate);
• competente sociale, relationale activitati de consiliere psihologica, în functie de nevoile si problematica beneficiarilor si pentru atingerea obiectivelor din planul individualizat;
competente metodice (gandire strategica, aptitudini organizatorice, orientare catre rezultate, capacitate de a lucra independent si in echipa);

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – regiunea București -Ilfov.
Norma de lucru: 21 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 28.07.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert psiholog serviciu plasament familial POCU/478/4/18/129446.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files