Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de punct focal naţional al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (EU Agency for Fundamental Rights – FRA), anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru angajarea, pe perioadă determinată (aprilie-august), a trei experţi în operare de interviuri şi în facilitare/moderare discuţii de tip focus-grup în cadrul studiului intitulat „Protecţia datelor cu caracter personal: mecanisme de acces la remediu şi utilizarea lor” (Data Protection: Redress mechanisms and their use) solicitat de FRA.

Studiul de teren are drept scop captarea experienţelor şi punctelor de vedere ale principalilor actori în aplicarea şi utilizarea mecanismelor de acces la remediu în domeniul protecţiei datelor personale. Conceptul “mecanisme de acces la remediu în domeniul protecţiei datelor personale” înseamnă, în sensul studiului, orice procedură asigurată de sistemul judiciar al statului, care prevede o consecinţă juridică pentru încălcarea dreptului la protecţia datelor personale. Mecanismele de acces la remediu pot fi judiciare, administrative, sau de altă natură.
Responsabilităţile experţilor în cadrul studiului vizează realizarea de interviuri (maxim 20) şi focus grupuri (maxim 3) cu reclamanţi şi non-reclamanţi, cu personal al autorităţii specializate, avocaţi şi intermediari; realizarea transcrierii interviurilor, completarea unor şabloane tip, realizarea de observaţii pe marginea interviurilor/focus grupurilor. O parte dintre interviuri vor fi transcrise în limba engleză. Întreaga activitate se va desfăşura sub coordonarea CRJ. Experţii trebuie să respecte instrucţiunile CRJ şi să aplice cu stricteţe toate măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal ale intervievaţilor/participanţilor la focus grupuri în conformitate cu instrucţiunile CRJ şi cu prevederile legale în vigoare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Aceste obligaţii referitoare la protecţia datelor subiecţilor cercetării vor deveni prevederi contractuale.
CRJ va coordona identificarea subiecţilor cercetării şi va furniza ghidurile de interviu/focus grup.

Cerinţe specifice:
- Calificare în ştiinţe socio-umane sau juridice şi experienţă de minim 3 ani în domeniul cercetării sociale;
- Experienţă în cercetări efectuate utilizând metoda focus grup;
- Participare la instruire din partea experţilor CRJ înaintea începerii interviurilor/discuţiilor de focus grup;
- Cunoştinţe de limba engleză scris şi citit la nivel avansat;
- Constituie avantaj experienţa anterioară în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
Documente necesare pentru participarea la selecţie:
- CV model Europass în limba română şi engleză;
- Scrisoare de motivaţie în limba română.
Locaţia desfăşurării cercetării: acoperirie naţională (în funcţie de locaţia subiecţilor cercetării)
Documentele solicitate trebuie transmise până la data de 11 aprilie 2012, la adresa de e-mail delia@crj.ro şi agnes@crj.ro.

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate. Acestea vor transmite ulterior diplomele relevante care să ateste expertiza precizată în CV. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor, după ce aplicaţia persoanelor selectate va fi aprobată şi de FRA.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail: delia@crj.ro sau agnes@crj.ro, tel. 021- 212.05. 20, fax 021- 212.05.19, persoana de contact Delia Niţa.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este un angajator care respectă principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării.

Links

Files