ARCA - Forumul Român pentru Refugiați și Migranți caută urgent să angajeze Asistent social în cadrul proiectului „CLUB ARCA pentru mame și copii ucraineni”. Contractul de munca se va încheia full time (8h) și pe perioada determinată (pana la 15 mai 2023), cu posibilitate de prelungire. Activitățile se vor desfășura la sediul ARCA din București.

Beneficiarii proiectului vor fi copii ucraineni cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, dar și mame, familii monoparentale, femei singure și familii mixte aflate în situație vulnerabilă proveniți din zona de conflict din Ucraina.

Obiectivul principal al proiectului va fi facilitarea și asigurarea accesului la servicii educaționale și integrare socio-culturala pentru ucraineni (copii, familii cu copii și părinți singuri).

Principalele atribuții:
-Va oferi consiliere socială beneficiarilor și va asigura managementul de caz.
-Asistentul social va fi implicat în identificarea și referirea cazurilor pentru sprijin financiar către echipa de management a proiectului conform criteriilor de selecție. De asemenea, asistentul social va monitoriza și ajusta referirea dacă situația familiei se schimbă de la o lună la alta.

Calificări:
-Diplomă universitară în Asistență Socială;
-Expertiză în asistență socială de minim 1 an;
-Experiență în grupuri țintă similare/alte grupuri vulnerabile, în special migranți/familii monoparentale cu copii;
-Vorbitor avansat sau competent de engleză;
-Cunoașterea limbii ruse sau ucrainene prezintă un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresele de email: mihaela.b@arca.org.ro și irina.c@arca.org.ro până la data de 16 decembrie 2022.

Doar persoanele selectate vor fi contactate și invitate la interviu.

Important: Nu uitați să trimiteți declarația de acord de utilizare a datelor cu caracter personal completată și semnată pe care o veți găsi disponibilă la următorul link: https://drive.google.com/file/d/1q8MCaI9vtfrRRFQdt9iGQVZiOpwLm0-e/view?usp=sharing

Links