Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Expert drepturile omului, în cadrul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile - Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/ MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe minime:
- Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Cunoștințe foarte bune privind legislația în domeniul drepturilor omului;
- Experiență specifică: cel puțin 3 ani experiență în domeniul protecției drepturilor omului; cel puțin 3 participări în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul drepturile omului; cel puțin 3 lucrări de specialitate publicate (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul drepturile omului;
- Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
- Persoană responsabilă și organizată;
- Cunoștințe utilizare PC;
- Disponibilitate pentru deplasări în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Documente necesare:
- CV europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată.
- Diplome şi certificate de absolvire care să ateste informaţiile menţionate în CV.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele solicitate până la data de 02.08.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com, cu menţionarea postului pentru care se aplică.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat.

Links

Files