Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Expert politici publice, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
- Studii superioare finalizate;
- Experiență în elaborarea și monitorizarea de politici publice;
- Cunoștințe utilizare PC;
- Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
- Persoană responsabilă și organizată;
- Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia;
- Reprezintă avantaj cunoașterea domeniului social și deţinerea permisului de conducere, cat. B.

Principalele responsabilități:
- analizează legislaţia din domeniul social şi elaborează materiale de informare a participanţilor;
- participă la organizarea și moderarea atelierelor de lucru;
- participă la centralizarea propunerilor şi concluziilor identificate în timpul atelierelor;
- participă la elaborarea propunerilor de politici publice în domeniul social;

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 09.07.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com cu menționarea postului pentru care se aplică.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat.

Links

Files