Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Specialist în activitatea de lobby, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
- Studii superioare finalizate;
- Să fie absolvent al unui curs ”Specialist în activitatea de lobby” autorizat ANC;
- Experiență de cel puțin 1 an în activitatea de lobby/ advocacy;
- Cunoștințe utilizare PC;
- Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
- Persoană responsabilă și organizată;
- Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia;
- Reprezintă avantaj cunoașterea domeniului social.

Documente necesare:
- CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
- Diploma de studii superioare și alte diplome sau documente relevante.
- Certificat/Diplomă de Specialist în activitatea de lobby recunoscut/ă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice / Ministerul Educației Naționale.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 01.04.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat.

Files