Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Specialist în activitatea de lobby, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
- Studii superioare finalizate;
- Experiență în activități de coordonare;
- Cunoștințe utilizare PC;
- Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
- Persoană responsabilă și organizată;
- Disponibilitate pentru deplasări în toate regiunile de dezvoltare ale României;
- Reprezintă avantaj cunoștințele în domeniul dezvoltării propunerilor de politici publice;
- Reprezintă avantaj deținerea de contacte din cadrul organizațiilor non-guvernamentale/mass-media/autorități publice.

Documente necesare:
- CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
- Diploma de studii superioare și alte diplome sau documente relevante.

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 30.04.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat.

Files