Asociatia Pro Refugiu este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Bucuresti, Romania, care are ca obiectiv apărarea și promovarea drepturilor victimelor infracțiunilor, solicitanților de azil, refugiaților. Organizația detine o foarte bună expertiză în implementarea de proiecte transnaționale finanțate de Comisia Europeana.
Asociatia Pro Refugiu doreste să angajeze, contract de muncă part-time, un asistent-contabil, care sa fie responsabil cu :
1-mentinerea evidenței costurilor realizate în cadrul proiectelor implementate de către organizație;
2- introducerea datelor în rapoartele financiare (în format Excel) aferente fiecarui proiect;
3 - verificarea datelor /documentelor transmise de către organizațiile partenere în proiecte din alte state ale Uniunii Europene
4 -participare la întrunirile de management ale proiectelor, care sunt organizate de Asociatia Pro Refugiu.
Asistentul-contabil își va desfășura activitatea sub directa supervizare din partea contabilului și a managerului de proiect din cadrul Asociatiei Pro Refugiu.
Salariul Net: 1000 Lei
Durata Activității: 5 zile lunar (8 ore / zi) la biroul Asociatiei Pro Refugiu situat pe strada CA Rosetti nr 17, Bucuresti Distributia zilelor lunar: săptămâna 1 – 2 zile; săptămâna 2 – 1 zi; săptămâna 3 – 1 zi; săptămâna 4 – 1 zi.
Cerințele Postului:
1. Masterand / Absolvent / Student anul 3 al Facultații de Contabilitate și Informatică de Gestiune / ASE.
2. Foarte bună cunoastere a limbii Engleze scris/citit/vorbit (având în vedere faptul că limba de lucru în implementarea proiectelor este limba engleză). Cunoasterea a încă o limbă străina (Franceza, Germana, Spaniola, Italiana) reprezintă un avantaj în procesul de selecție.
3. Pentru interviu, candidatii sunt rugati să lectureze regulile financiare ale Comisiei Europene, Programul Justitie, accesând urmatorul link:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf

Selecția:
Candidatii sunt rugati să trimită un CV în limba română pe adresa de email office@prorefugiu.org
Selecția va fi efectuată în baza unui Interviu cu durată de 1 oră.
Informații suplimentare: mediul de lucru în cadrul Asociatiei Pro Refugiu presupune respectarea unor standarde precum: seriozitare, punctualitate, respectarea programului de munca, respectarea termenelor limita in indeplinirea sarcinilor de lucru, confidentialitate.