Responsabilitati
• Redactează documentele legate de rutina proiectului: minute întâlniri, fișe de prezență, rapoarte, e-mailuri;
• Colaborează cu managerul de proiect și membrii echipelor de proiect la planificarea activităților și transmite celor din urmă planul de lucru;
• Actualizează planul de lucru și monitorizează, alături de managerul de proiect, stadiul realizării activităților;
• Centralizează și păstrează evidența strictă a tuturor documentelor legate de proiect;
• Participă la realizarea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres;
• Participă la întâlnirile de management de proiect și redactează minutele;
• Participă la realizarea procedurilor de achiziții în cadrul proiectului;
• Asigură suportul logistic necesar pentru organizarea diferitelor evenimente organizate în cadrul proiectului;
• Participă la Raportare;
• Respectă normele de sănătate și securitate în muncă prevazute de legislația în vigoare;
• Participă săptămânal, după caz la activități de formare creștină conform planului de dezvoltare creștină stabilit la nivelul Biroului Național
• Participă la elaborarea și actualizarea planului de acțiune și stabilirea procedurilor de lucru pentru managementul echipei, al activităților, al documentelor, al riscului și al calității;
• Contactează și transmite (la cerere) informații prestabilite de echipa de implementare către grupul țintă și alte persoane terțe;
• Analiza informațiilor și prelucrarea datelor și documentelor furnizate de experții din proiect;
• Documentare cu privire la ghidul solicitantului și alte documente aferente POCA.

Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini
• Studii superioare;
• Cunoștințe privind implementarea de proiecte din fonduri europene sau private;
• Operare PC;
• Abilități de comunicare și relaționare;
• Abilitatea de a prioritiza sarcinile ;
• Permis cat.B – Preferabil.

Candidaii interesati vor inainta CV-ul catre: diana_rebenciuc@wvi.org si alexandra_pagidean@wvi.org, pana la data de 27.07.2018