RUGAM SA APLICE DOAR PERSOANELE CARE INDEPLINESC CRITERIILE, IN
SPECIAL EXPERIENTA POSDRU!!!
Cerinte
Experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana,
- studii superioare,
- cunostinte IT,
-limba engleza,
- abilitati de planificare si organizare,
- experienta de lucru pe posturi similare constituie un avantaj
Bibliografie: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
Manualul Operational al Beneficiarilor, Ghidul Solicitantului - Conditii Generale
pentru Cererile de Propuneri de Proiecte Strategice lansate in 2009 -
http://www.fseromania.ro
CV-urile candidatilor in format europass, se primesc pe adresa de e-mail
office@odrsd.ro. Bibliografia poate fi procurata de pe site-ul www.fseromania.ro