ASISTENT PROTECTIE
identificare si gestionare cazuri persoane
aflate in situatii de risc (violenta, exploatare, SGBV, etc)Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom este o organizatie neguvernamentala, infiintata in anul 1991, care acorda ajutor umanitar celor celor aflati la nevoie.

In cadrul proiectului Asistenta refugiatilor la Centrul de Tranzit de Urgență pentru Refugiati (ETC) din Timișoara si suport pentru refugiatii ucrainieni proiect finanțat de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Reprezentanța în România, AIDRom angajeaza un Asistent Protectie refugiati pentru a gestiona activitatea zilnică in cadrul proiectului.

Durata contractului: contractul de muncă va fi incheiat cu normă intreaga - 8 ore, până la 31 decembrie 2023 și poate fi prelungit, în funcție de performanța individuală și disponibilitatea fondurilor.

Principalele responsabilități ale Asistentului Protectie refugiati vor fi următoarele:

- Identificare si gestionare cazuri persoane aflate in situatii de risc (violenta, exploatare, SGBV, etc)
- Asigura participarea refugiatilor la evaluarea riscurilor cu privire la exercitarea/respectarea drepturilor lor, prin sesiuni de informare, discutii, focus grupuri, evaluari individuale sau comunitare.
- Implementarea și monitorizarea sistemului de management al cazului individual, asigurându-se că serviciile oferite de echipa multidisciplinară sunt documentate corespunzător pentru fiecare caz.
- Organizarea intalnirilor psiho-sociale, tinerea proceselor verbale ale intalnirilor si trecerea la dosarele individuale de gestionare a cazului
- Elaborarea planului săptămânal în funcție de nevoile refugiaților
- Actualizați și mențineți baza de date a refugiaților cu toate informațiile relevante.
- Deruleaza o analiza constanta asupra riscurilor si capacitatilor refugiatilor / comunitatii, intr-o maniera care ia in considerare varsta, genul si diversitatea.
- Se asigura ca serviciile, planificarea si programele implementate pentru refugiati folosesc abordari participative. In acest sens, implementeaza mecanisme constante de colectare de feedback, analizare a acestuia si formulare de recomandari/implementarea unor actiuni specifice bazate pe feedbackul comunitatii.
- Prin documentare si relaționare cu refugiatii/rețeaua de parteneri, rămâne la curent cu evoluțiile politice, sociale, economice și culturale care au impact asupra mediului de protecție
- Identifica si se asigura de luarea in considerare, in furnizarea serviciilor, a nevoilor specifice de protecție ale femeilor și bărbaților, copiilor, tinerilor și persoanelor în vârstă, persoane cu dizabilități, sau altor grupuri marginalizate (LGBTQIA, persoane cu boli cronice sau acute etc.)
- Identifica ce indivizi sau grupuri ar trebui sa beneficieze de prioritate pentru consiliere și alte activitati, pe criterii convenite cu intreaga echipa si cu Echipa de Protectie a UNHCR. Refera aceste situatii catre serviciile respective.
- Identifica riscurile de protecție ale comunității de refugiați, explora cauzele și efectele acestora și decide împreună cum să le previna și/sau să răspunda la acestea, sub coordonarea UNHCR, în identificarea timpurie a nevoilor specifice și elaborarea planului de intervenție conform practicii existente
- Se asigura de respectarea politicilor globale de protecție și standardelor de integritate profesională în furnizarea serviciilor de protecție, de catre intreaga echipa. In acest sens, deruleaza sesiuni de informare cu sprijinul / in coordonare cu echipa de Protectie din cadrul UNHCR.
- Cu sprijinul personalului de protectie UNHCR și în colaborare cu echipa psiho-socială, va aplica POS-urile ETC, pentru a asigura răspuns în cazul dezvăluirii cazurilor de VBG, urmând o abordare de la caz la caz
- Informeaza cu privire la cazurile si problemele de protectie identificate, atat pe Coordonatorul de Proiect cat si pe responsabilii pe probleme de protectie din cadrul UNHCR (Timisoara si Bucuresti).
- Contribuie la indeplinirea altor alte sarcini relevante, după cum este necesar.

Cerinţe

 Absolvent licentiat de studii universitare de lunga durata in domeniul social sau intr-un alt domeniu relevant (stiinte politice, psihologie, sociologie, drept international, etc.)
 Minim 12 luni experienta in domeniile: azil, migratie, asistenta sociala, asistenta grupurilor vulnerabile.
 Cunostinte de limba romana
 Cunoasterea limbii arabe si/sau engleze constituie un avantaj
 Cunostinte avansate operare microsoft office;

Experiența în domeniul ONG-urilor și / sau refugiaților este un avantaj

Salariul este confidential, va fi comunicat in cadrul interviului de angajare.

Persoanele interesate de aceste posturi sunt rugate să trimită un CV la cu subiectul mesajului de poștă electronică "Aplicare pentru funcția de asistent protectie refugiati" până la data de 28 martie 2023. Numai cei selectați pentru interviu vor fi contactati.