Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania recrutează 1 persoana pentru funcția de ASISTENT SOCIAL, în București, în cadrul unui proiect dedicat sprijinirii integrării socio-economice și culturale a migranților (beneficiari de protecție internațională – BPI, resortisanți ai țărilor terțe – RTT) în România

Descrierea pe scurt a postului:
Asistentul social va furniza servicii de informare, consiliere, asistență directă, asistență pentru accesarea unor drepturi sociale beneficiarilor din București și județele arondate.

Cerințe specifice postului

• Studii superioare – Facultatea de Asistență Socială, cu aviz de exercitare a profesiei.
• Nivel mediu/avansat de redactare și comunicare în limba engleză. Cunoașterea unei a doua limbi de circulație internațională, de preferat franceza sau araba, reprezintă un avantaj.
• Cunoașterea domeniului migrației și interes în dezvoltarea profesională în acest domeniu.
• Experiența de lucru în sectorul ONG reprezintă un avantaj.
• Disponibilitatea de deplasare pe teren și de însoțire a beneficiarilor la diferite instituții/organizații, precum și disponibilitatea de a lucra în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București. Deplasarea pe teren se va realiza, la cerere, și în județele arondate.

Norma de lucru:
Norma de lucru este de 8 h/zi


Responsabilități
• Informează cu privire la asistenţa socială şi materială acordată de autorităţi pentru beneficiarii proiectului (beneficiari ai unei forme de protecție/resortisanți țări terțe).
• Sprijină beneficiarii în depunerea documentației pentru obținerea diverselor prestații sociale.
• Informează beneficiarii proiectului cu privire la beneficiile suplimentare ce pot fi asigurate prin proiecte şi la condiţiile în care acestea pot fi asigurate.
• Realizează sesiuni de acomodare culturală în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil
• Sprijină migranții în relația cu instituțiile locale (ex. Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectorate Școlare Județene, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială etc).
• Întocmește documentele specifice proiectului.
• Cooperează cu ceilalţi membri ai echipei în vederea bunei implementări a proiectului.
• Participă împreună cu ceilalți colegi la întocmirea rapoartelor către Autoritatea Contractantă .
• Comunică cu alte instituții, autorități, organizații care pot sprijini implementarea activităților de proiect.
• Tine permanent evidența tuturor documentelor justificative aferente serviciilor materiale suportate prin proiect.
• Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect împreună cu echipa de proiect.
• Pentru rezolvarea cazurilor vulnerabile/ speciale va colabora cu sau va face trimiteri către organizațiile neguvernamentale ce deruleaza proiecte prin FAMI sau alte surse de finanțare și autorități publice locale, în funcție de competențe, dar și către ofițerii și agenții de integrare ai Inspectoratului General pentru Imigrari.
• Duce la îndeplinire alte atribuții care vor fi stabilite în sarcina sa de către managerul de proiect sau echipa de management a proiectului.

Toţi cei interesaţi sunt rugați să transmită CV-ul, însoțit de scrisoare de intenție, prin e-mail către:
aidrom@gmail.com, în atenția dnei. Elena Timofticiuc, Secretar Executive, până în data de 15.01.2021