Fundatia World Vision Romania
Str. Rotasului nr. 7, sect 1
Bucuresti
Anunt

Postul: Asistent social (Asistent social nivel superior cod COR 263501)
Localizare: Biroul Cluj
Departament: Operational-“Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului”/ ADP Cluj
Norma: 8 ore/zi, durata determinata

Responsabilitati majore:

a. Identifica si formeaza grupurile de Consilii consultative ale copiiilor la nivel de comunitate in parteneriat cu scolile.
b. Construieşte relaţii apropiate cu partenerii din comunităţi şi învaţă în mod activ împreună cu aceştia , participând la evenimente sociale ale comunităţii, etc.
c. Construieşte relaţii bune şi comunică misiunea, valorile şi identitatea World Vision, către toţi partenerii incluzând structuri comunitare, autorităţi locale, biserici şi alte ONG – uri, precum si noua abordare a organizatiei in accord cu strategia nationala WVR .
d. Asigură şi promovează atât în viaţa de zi cu zi cât şi la lucru, o abordare bazată pe valori creştine.
e. Desfăşoară activităţi de networking cu alţi parteneri/stakeholders şi faciliteză procesul de networking în comunităţi pentru a face advocacy pentru protectia copilului, pentru a mobiliza resurse şi a asigura implementarea proiectului.
f. Constuirea si mentinerea relatiilor de parteneriat incheiate la nivel judetean (DGASPC, Inspectorat scolar ), precum si la nivel local SPAS-uri, birourile de asistenta sociale din cadrul primariilor , CCC, scolile si bisericile.

2. Capacitarea structurilor comunitare :
a. Faciliteză formarea continuă a structurilor comunitare existente în comunitate în vederea dezvoltării durabile holistice, incluzând, acolo unde este cazul, parteneriatul cu World Vision pentru implementarea proiectului, colaborand acolo unde este cazul cu specialisti externi WVR.
b. Coordonarea initiativelor de capacity building pentru partenerii din comunitate – stabilite in accord cu logframe ul si bugetul aferent perioadei de implementare (training-uri, TOT-uri, cursuri organizate – scoala parintilor – modului protectia copilului).
c. Facilitează procesul de capacity building/formare continuă a comunităţilor pentru a face advocacy în numele celor săraci şi dezavantajaţi, in special pentru prevenirea cazurilor de protectia copilului
d. Participă în mod activ ca şi membru al echipei ADP-ului, la evenimente de invatare , intalniri de echipa, in domeniile protectia copilului - incluzând oferirea de feed-back, reflecţie şi învaţare, replicand apoi in echipa si in comunitate informatiile/cunostintele acumulate

3. Invatare:
a. Sprijinirea comunităţii pentru a intelege noua abordare a programului (DPA, SIP ), în vederea învăţării reciproce şi cu responsabilitate împreună cu WV în cadrul implementării proiectului precum şi a proceselor de capacity building.
b. Facilitarea comunităţii pentru a participa la toate activitatile, evenimentele din cadrul proiectului, punand accent pe invatare, reflectie si imputernicire, dar mai ales pe prevenirea si raportarea cazurilor de PC.4. Planificare si implementare:
a. Planifica, implementeaza, monitorizeaza şi raporteaza lunar/trimestrial si semi/anual activitatile din cadrul proiectului, impreuna cu echipa de implementare.
b. Implementeaza metodologia World Vision - de evitat prescurtarile în acord cu obiectivele si scopul programului / proiectului ( protectia copilului ).
c. Faciliteaza procesul de realizare a planului de activitati si a celui de monitorizare (in acord cu SIP), impreuna cu partenerii si cu echipa de implemnetare.

5. Responsabilitati in cadrul “Centrului de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului”:
a. Asigura accesul comunitatii la informare, educare si comunicare.
b. Desfasoara -programe de educare a parintilor.
c. Organizeaza si sustine grupurile de reflectie comunitara.
d. Desfasoara activitati de sprijin pentru parinti si copii.
e. Sprijina planul anual de actiune.
f. Colaboreaza permanent cu profesionistii, autoritatile administratiei locale si serviciile de specialitate din cadru retelei de interventie in situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului
g. Intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata.

6. Se implica in implementarea planului national de sprijin in situatii de urgenta, daca este cazul
Participa la intalnirile de formare crestina in acord cu valorile si misiunea WVR.
Respecta normele de sanatate si securitate in munca prevazute de legislatia in vigoare.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini

Studii superioare cu specializare in domeniul asistentei sociale.
Atestat de libera practica eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali;
Abilitati si dorinta de invatare
Foarte bune abilitati de comunicare, facilitare si interrelationare, cu categorii diferite de populatie
Cunoasterea limbii engleze – minim nivel mediu
Lucru pe calculator (MS Office: WORD, EXCEL, PP, e-mail, Internet)
Permis de conducere categoria B – 1 an experienta
Experienta de minim 3 ani in domeniul asistentei sociale.
Locul de munca este localizat in Biroul Zonal Cluj, in cadrul Fundatiei World Vision, cu posibilitatea de calatorie in proiecte 80%, in comunitati din mediul rural, realizare documente proiecte 20%

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 20.11.2018

Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Raluca Ciutac, Specialist Relatii de Munca, raluca_ciutac@wvi.org;
World Vision Romania –Departament HR, Biroul Bucuresti, Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72