Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 asistent social (normă intreagă 8 ore/zi, 40 ore/săptămână sau 100% normă) pentru serviciul Centrul de Consiliere si Asistență Socială din București, care are ca scop identificarea și incluziunea socială a persoanelor fără locuință, repatrierea persoanelor care au emigrat in Norvegia, incluziunea victimelor traficului de ființe umane.

Asistentul social va fi angajat în cadrul in cadrul Proiectului „SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare”, având COD Proiect PN3006, care face parte din programul „Dezvoltare localã, reducerea sãrãciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiect implementat in conformitate cu Contractul de Finanțare nr. 1/16.12.2019 semnat între Fondul Român de Dezvoltare Socialã (OP), în calitate de Operator de Program si Asociația Misiunea Creștinã Armata Salvãrii din România, în calitate de Promotor de Proiect (PP).

Poziție: Asistent Social Centrul de Informare și Consiliere

Norma: 40 ore/săptămână (100%)

COD Proiect: PN3006

Proiectulul „SMART – Servicii Multifuncționale Antisărăcie pentru Reintegrare și Transformare”

Localitatea: BucureștiCerințele postului:

- studii superioare în domeniul asistenței sociale, asistent social înregistrat în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR) sau angajament scris că în maximum 3 luni de la data angajării se va înscrie în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR);

- persoană motivată să lucreze cu categorii aflate în situații de sărăcie extremă, în special cu persoane fără locuință, cetățeni români cu domiciliul în străinătate, victime ale traficului de ființe umane;

- persoană cu abilități de planificare, organizare și raportare;

- abilități de comunicare, empatie și asertivitate;

- respectă termenele-limită;

- bună cunoaștere a Excel, Word și Power Point;

- să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din CV, în vederea procedurii de selecție și angajare;

- disponibilitate pentru program flexibil în proximitatea beneficiarilor, cât și în rețeaua de servicii sociale;

- carnet de conducere categoria B reprezintă un avantaj;

- experiență în munca cu categorii defavorizate, în special în servicii de asistență a persoanelor și familiilor fără locuință, a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care vor să se repatrieze, a victimelor traficului de persoane constituie un avantaj.Responsabilitățile asistentului social:

- cartografiază zonele unde se adăpostesc persoanele fără locuință din cele 6 sectoare din București;

- identifică persoanele fără adapost explorând (cu mașina) zonele sărace ale Bucureștiului ;

- identifică cetățenii români cu domiciliul în străinătate care vor să se repatrieze, victimele traficului de persoane;

- contactează beneficiarii, asigură condiții pentru structurarea unor relații de încredere cu grupurile-țintă;

- organizează activitatea de asistență socială: evaluarea inițială, anchete sociale, semnează contractele de asistență socială, completează rapoarte de evoluție, referate de analiză a evoluției/involuției;

- ține legătura cu rețeaua de servicii sociale, cu instituțiile de asistență socială și cu serviciile organizațiilor neguvernamentale;

- documentează cererile de asistență, pentru diferite ajutoare punctuale, sau de urgență și le supune spre aprobare conducerii;

- implementeaza strategiile de reintegrare si incluziune negociate si stabilite cu beneficiarii;

- oferă servicii de asistență socială, acompaniind beneficiarii în rețeaua de servicii sociale;

- completează baza de date cu beneficiari, face rapoarte de activitate lunare și anuale catre finanțator (FRDS);

- promovează politici sociale privind incluzinea persoanelor fără adăpost, a drepturilor victimelor traficului de ființe umane, în special dreptul la viață, dreptul la sănătate, precum și dreptul la locuință;

- implementează in cadrul proiectului standardele de calitate privind serviciul social (Centru de Infomare si Consiliere) privind asigurarea calității în servicii sociale.Beneficii:

- Un salariu pe măsura eforturilor depuse, contract pe perioadă determinată (lungă);

- Posibilitatea de a evolua profesional într-o organizație care are ca misiune incluziunea celor mai vulnerabile persoane ale societății.Data-limită de trimitere a CV-ului și a Scrisorii de Motivație este joi, 13.01.2020, ora 17,30.

Selecția se face pe baza CV-ului și a interviului de angajare. Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o Scrisoare de Motivație la adresa organizatiei din str. Ing. Zablovschi nr. 91, sector 1 , București sau prin e-mail la adresa Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org până joi, 16.01.2020, ora 17,30. Persoanele interesate înțeleg că, prin acest demers, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în etapele de selecție și, eventual, de angajare. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

Mai multe informații despre programul S.M.A.R.T. puteți obține accesând acest link sau contactându-ne la adresa de e-mail: Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org telefon +40741134444 sau la armatasalvarii@gmail.com; + 40 727 116 466 (Eugen LUCAN, coordonator)Vă mulțumim pentru atenția și timpul alocat!Eugen LUCAN,Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org

+0741 134 444Manager Servicii Sociale

Coordonator Proiect SMART

Asociația ARMATA SALVARII

Links