Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 responsabil/expert comunicare în cadrul Proiectului „SMART – Servicii Multifuncționale Antisărăcie pentru Reintegrare și Transformare”, având COD Proiect PN3006, care face parte din programul „Dezvoltare localã, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiect implementat în conformitate cu Contractul de Finanțare nr. 1/16.12. 2019, semnat între Fondul Român de Dezvoltare Socialã, în calitate de Operator de Program (OP) si Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării din România, în calitate de Promotor de Proiect (PP). Scopul acestui rol este de a construi parteneriate public-private pe termen lung, care să asigure animarea și implicarea comunităților, sustenabilitatea proiectului SMART prin implementarea unei strategii de comunicare și a unor planuri de durabilitate pe termen scurt, mediu si lung.Poziție: Responsabil/ Expert Comunicare

Norma: 40 ore/săptămână (100%)

COD Proiect: PN3006

Proiectulul „SMART – Servicii Multifuncționale Antisărăcie pentru Reintegrare și Transformare”

Localitate: București (și deplasări, după caz, în Iași și Ploiești)

Cerințele postului:

- elaborează comunicatele de presă și materialele informative cu privire la proiect si organizează conferințele și evenimentele de presă ale proiectului SMART;

- se asigură de respectarea și implementarea Manualului de Identitate Vizuală al finanțatorului;

- păstrează legătură cu mass-media și partenerii;

- pregătește evenimentele de promovare;

- răspunde de actualizarea permanentă site-ului / paginii proiectului și a paginilor de Facebook aferente proiectului;

- implementează planul de comunicare (Anexa 3) al proiectului;

- derulează activitățile de comunicare din cadrul programului SMART;

- organizează evenimente: pregătirea și derularea evenimentelor din cadrul programului SMART, precum și a altor evenimente ale organizației;

- participă activ la asigurarea unei bune vizibilităţi a activităților proiectului finanțat;

- Concepe mesaje, materiale și corespondențe de promovare și informare care susțin activitățile programului și ale proiectelor și asigură distribuția acestora către publicurile-țintă și partenerii Asociației Armata Salvarii ;

- contribuie cu expertiză de specialitate la organizarea și comunicarea evenimentelor din cadrul programului și a proiectelor;

- asigură corecta reprezentare a identității vizuale a programului în toate materialele și activitățile din cadrul programului și în toate proiectele finanțate prin program;

- Gestionează website-ul programului și paginile social media asociate acestuia. Monitorizează și animă discuțiile din comunitățile online aferente programului;

- Participă la elaborarea și implementarea campaniilor de presă și de popularizare a diverselor tematici din cadrul proiectului SMART;

- Editează articole pe pagina web a proiectului;

- Gestionează campanii de marketing online;

- Face rapoarte de de activitate privind activitatea de comunicare conform procedurilor FRDS;

- Arhivează aparițiile din mass-media, gestionează dosarul de presă al proiectului;

Profilul candidatului/cadidatei (Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini)

• Studii superioare de lunga durată cu licență;

• Studiile în domeniul Comunicării & Jurnalism constituie un avantaj;

• Limba engleză nivel avansat;

• Bună operare PC (Word, Excel, Power Point);

• Permis de conducere cat. B reprezintă un avantaj;

• Persoană motivată, capabilă să lucreze independent și în echipă;

• Abilitatea de a lucra în condiții de stres și de a raporta la termene-limită;

• Abilități de comunicare și relaționare;

• Abilitatea de a prioritiza sarcinile și de a lucra în condiții de supervizare minimă;

• Experiență dovedită în planificarea, implementarea, administrarea și optimizarea campaniilor sau proiectelor ce creează vizibilitate organizaționala și sustenabilitate pe termen scurt, mediu si lung;

• Experiență dovedită în lucrul cu partenerii sociali (sindicate, patronate) în special cu sectorul de afaceri, companii și echipe de conducere;

• Abilități de consultanță, scriere, editare (foto / video / text), prezentare și comunicare;

• Atitudine pozitivă, orientată către beneficiari, comunități, parteneri sociali și alți actori sociali;

• Aptitudini de a contribui la strategie de sustenabilitate a organizației pe termen scurt, mediu si lung

• Cunoștințe de editare și redactare texte (comunicate de presă, anunțuri, materiale despre activități din proiecte, materiale jurnalistice);

• Cunoștințe avansate de utilizare a computerului şi a următoarelor programe: Microsoft Office, în special Word, Excel, PowerPoint;

• Cunoștințe avansate de administrare social media (Facebook, Facebook Business Manager, Instagram etc.);

• Cunoștințe administrare platformă Wordpress;

• Cunoștințe organizare evenimente;


• Disponibilitate pentru deplasări în țară.


Data-limită de trimitere a CV-ului și a Scrisorii de Motivație este vineri, 17.01.2020, ora 17,30.

Selecția se face pe baza CV-ului și a interviului de angajare. Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV insoțit de o Scrisoare de Motivație la adresa Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org până vineri, 17.01.2020, ora 17,30. Persoanele interesate înțeleg că, prin acest demers, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în etapele de selecție și, eventual, de angajare. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.Mai multe informații despre programul S.M.A.R.T. puteți obține accesând acest link: sau contactându-ne la Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org sau la telefon 0741134444 (Eugen LUCAN, asistent social)Vă mulțumim pentru atenția și timpul alocat!Eugen LUCAN,Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org

+0741 134 444Manager Servicii Sociale

Coordonator Proiect SMART

Asociația ARMATA SALVĂRII

Links