Principalele responsabilități: 

Inițierea și dezvoltarea de relații de lucru cu reprezentanții principalilor actori instituționali publici (executiv, legislativ) sau privați (mass media, organizații neguvernamentale, corporații) din domeniile de activitate ale organizației;
Monitorizarea procesului legislativ și identificarea de oportunități pentru promovarea obiectivelor de advocacy ale organizației;
Planificarea şi implementarea de campanii de advocacy cu privire la îmbunătățirea cadrului legal al organizațiilor neguvernamentale și achizițiile sociale și de mediu;
Redactarea de documente de poziție, amendamente legislative, brief-uri, analize legislative, rapoarte, propuneri legislative, scrisori și adrese;
Organizarea de evenimente (dezbateri, audieri publice, conferințe etc.) privind cadrul legal al ONGurilor din România și achizițiile sociale și de mediu;
Participarea la evenimente (conferințe, întâlniri cu coaliții de ONG-uri/întreprinderi sociale/ unități protejate autorizate, decidenți politici, reprezentanți ANAP sau ai Curții de Conturi, evenimente de informare, gală de premiere etc.), organizate în cadrul proiectelor derulate de organizație;
Prezentarea în spațiul public în cadrul altor evenimente, a rezultatelor cercetărilor și a altor resurse elaborate de către organizație;
Identificarea de oportunități de finanțare și dezvoltarea de idei de proiecte, atât la nivel național, cat și la nivel european.
Cerințe specifice: 

Absolvent de studii superioare în domeniul juridic sau în domeniile socio-umane; 
Experiență în activități de advocacy și relaționarea cu instituții publice de cel puțin 3 ani;
Experiența de lucru în mediul ONG de cel puțin 2 ani; 
Experiența în domeniul achizițiilor publice, al politicilor de incluziune socială și/ sau al politicilor de mediu constituie un avantaj;
Limba engleză – nivel avansat; 
Experiență utilizare PC (Microsoft Office – nivel de bază, zoom); 
Experiența în scrierea și/ sau implementarea de proiecte reprezintă un avantaj;
Atenție la detalii, abilități de analiză și sinteză, orientare către rezultate, abilități de gestionare a termenelor limită, comunicare și relaționare, lucru în echipă;  
Atitudine pozitivă, creativitate și spirit de inițiativă, flexibilitate și capacitatea de a relaționa pozitiv, atât în interiorul cât și în exteriorul organizației. 
Programul de lucru este flexibil. 

Activitatea se va desfășura în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. 

Salariul net oferit: 4500-5500 lei/ lună, în funcție de experiența persoanei selectate.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție la adresa office@clnr.ro, până la data de 31.08.2022, cu menționarea postului pentru care aplică în subiectul e-mailului.