Responsabilitatile expertului

- stabilirea continutului cadru si elaborare metodologie de evaluare pentru orientare vocationala a grupului tinta – persoane cu dizabilitati si persoane care sufera de boli cronice

- elaborarea / furnizarea de instrumente specifice pentru evaluare in vederea orientarii vocationale.

- participa la schimbul de bune practici din Ungaria, in cadrul caruia identifica elemente care pot fi preluate in metodologia elaborata in proiect. Asigura legatura cu expertii, analizeaza materialele informative puse la dispozitie de partenerul transnational si le prelucreaza in vederea adaptarii la contextul / specificul national

- asigura consultanta catre echipa de experti in implementarea metodologiei / asigura implementare metodologie

Cerintele privind studiile si experienta
- studii superioare intr-unul din domeniile: sociologie; psihologie; asistenta sociala

- elaborare cel putin un studiu de analiza anterior / participare la elaborarea unui studiu de analiza care vizeaza problematica persoanelor cu disabilitati

- cunostiinte dovedite in domeniul psihologia muncii, psihologia organizationala, consiliere si orientare profesionala

- cunoasterea legislatiei specifice in domeniu (persoane cu disabilitati; legislatia muncii)

- acreditat in folosirea si interpretarea testelor (ex. Teste- motivatie, stima de sine, capacitate de integrare, manualitate, diverse alte tipuri de abilitati psihosomatice native sau dezvoltate pe parcursul vietii in mod formal sau informal). Prin aplicarea acestor teste se va putea contura tipologia psiho-vocationala a subiectilor

Persoanele interesate pot transmite CV (in format European) si scrisoare de intentie prin e-mail la adresa ahsr@arexim.ro, pana cel tarziu la data de 22.08.2011.