Asociația PAVEL – Asociația părinților care au copii bolnavi de cancer - angajează asistent social, în condițiile legii.
Angajatul va lucra cu adulți și copii care au diagnostic oncologic și cu familiile acestora, de luni până vineri, într-un program ales de comun acord.
Norma de lucru: 8 ore/zi.

Candidatul ideal trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să aibă studii superioare de asistență socială,
• experiența minimă de 1 an în funcția de asistent social,
• să poată să relaționeze optim într-o echipă multidisciplinară,
• să aibă abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente,
• să fie capabil să prezinte munca sa public, precum și în rapoarte,
• să fie capabil să se organizeze eficient;
• să adapteze metodologia și stilul de lucru fiecărui beneficiar în parte, să fie creativ și dornic de a se perfecționa continuu,
• să fie centrat pe nevoile beneficiarilor și să își atingă obiectivele de intervenție propuse,
• să ducă la îndeplinire alte atribuții care vor fi stabilite în sarcina sa de către managerul de proiect sau echipa de management a proiectului,
• experiența de lucru în sectorul ONG reprezintă un avantaj.

Responsabilităţi şi sarcini:
• Informează beneficiarii în privinţa serviciilor oferite în cadrul proiectului si a condiţiilor de acordare;
• Realizează evaluări specifice cu privire la situaţia beneficiarilor, colaborând permanent cu psihologul din cadrul echipei;
• Identifică şi defineşte problemele/nevoile/dificultaţile beneficiarilor şi defineşte nevoile specifice de intervenţie pentru fiecare caz;
• Realizează planul individualizat de intervenţie, împreună cu beneficiarul, colaborând cu alţi membrii ai echipei;
• Acompaniază beneficiarii în rezolvarea problemelor cu care se confruntă (suport, îndrumare, însoţire, etc.), în spiritul obiectivelor şi al protocolului de lucru stabilit la nivel de proiect (obţinerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servici/instituţii , etc.);
• Identifică în comunitate resurse ce pot contribui la sprijinirea beneficiarilor;
• Participă la elaborarea metodologiei de intervenţie şi a instrumentelor de lucru la nivel de proiect;
• Ţine evidenţa beneficiarilor, realizează statistici şi asigură realizarea dosarelor individuale;
• Consemnează intervenţiile întreprinse cu/pentru beneficiari, precum şi rezultatele acestora.

Dacă sunteți interesați, vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de intenție pe adresa de e-mail: office@asociatiapavel.ro - până în data 15.06.2021.